Õppekomplekt (NK I järk)

Noorte Kotkaste I järk

Autorid
Noored Kotkad
Ülesannetekogu autorid
Noored Kotkad
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 30 peatükki ning 137 ülesannet, millest 60 on õpikus ja 77 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Noored Kotkad
 • Ülesannetekogu autorid
  Noored Kotkad
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Sissejuhatus esimese järgu läbimiseks

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus

2. Riigikaitse, kodanikuõpetus

Järg
Peatükk
2.1. Selgitab rahuaja riigikaitse juhtimise struktuuri 
2.2. Teab Kaitseliidu maleva ja peastaabi struktuuri 
2.3. Tunneb kaitseväes kasutatavat tehnikat
2.4. Tunneb Noorte Kotkaste ja Kaitseliidu tunnustusmärke
2.5. Teab era-, avaliku ja kolmanda sektori tähendust

3. Matkatarkused, ohutus

Järg
Peatükk
3.1. Nimetab viis matkaliiki
3.2. Selgitab tervisliku eluviisi põhimõtteid
3.3. Teab erakorraliste haigus­seisundite esmaabivõtteid

4. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
4.1. Nimetab kodumaakonna mälestisi 
4.2. Nimetab olulisi dokumente Eesti ajaloost
4.3. Oskab seostada ajaloosündmusi oma kodukandiga

5. Praktilised oskused

Järg
Peatükk
5.1. Viib rühmapealiku juhendamisel läbi ühe koonduse
5.2. Osaleb laagris või matkal väljaspool kodumalevat
5.3. On valdkonnajuht või alljuht maleva matkal või laagris
5.4. Osaleb kolme liiki matkal
5.5. Ööbib matkal või laagris telgita või varjualuses
5.6. Avaldab oma arvamust ning paneb selle kirja
5.7. Osaleb ettekande või uurimusega konkursil
5.8. Õpetab grupile ühe praktilise oskuse
5.9. Koostab uurimistöö organisat­siooniga seotud teemal
5.10. Sooritab kehalised katsed
5.11. Osaleb kokkuvõtval vestlusel tegevusest organisat­sioonis

6. Väljaõppe korraldamine

Järg
Peatükk
6.1. Sissejuhatus väljaõppe korraldamisse
6.2. Laagri korraldamine
6.3. Matkamängu korraldamine
6.4. Koondustesarja korraldamine
6.5. Rühma juhtimine
6.6. Osaleb kokkuvõtval vestlusel tegevusest organisatsioonis

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Noortemagistri­töö tutvustus
Palun oota