Peatükk 5.3 (NK I järk)

On valdkonnajuht või alljuht maleva matkal või laagris

Katsenõue on täidetud pärast ürituse toimumist ja tagasisidestamist.

Valdkonnajuht

Sinu suur kogemus Noorte Kotkaste organisatsioonis annab sulle võimaluse olla laagrites valdkonnajuht. Valdkonnajuht juhib laagris mingi grupi tegevust. Gruppide vajadus sõltub väljaõppeürituse suurusest. 

Tavaliselt luuakse grupid suurte ürituste puhul. Suured üritused on maakondliku, vabariikliku või rahvusvahelise tähtsusega laagrid või matkad. 

Valdkonnagrupid võivad olla järgmised:

 • tagalagrupp,
 • meediagrupp,
 • ööhäire korraldustiim,
 • meditsiinigrupp,
 • vastutegevuse grupp,
 • valvegrupp
 • jne.
Valdkonnajuhina võid ka teisi endale appi paluda, sealjuures ära unusta täpsete ülesannete ja vastutuse jagamist. Foto: Silver Hinno

Pea meeles!

Valdkonnajuhina pead täpselt teadma, mis ülesanded sul on. Aruta väljaõppeürituse vastutajaga oma ülesanded läbi. 

Esmalt uuri oma rühmapealikult, kas on toimumas mõni suurem väljaõppeüritus, kus saaksid olla valdkonnajuht.

Järgmise sammuna moodusta meeskond, kes hakkab sinu alluvuses tööle. Tuleb sõlmida täpsed kokkulepped ja jagada ülesanded.

Suurlaagris Spekter tegutses meediatiim, kelle ülesanne oli teha laagripäevade kohta videoid ning fotosid.

Näide: Sa oled määratud tagalagrupi juhiks.

Tagalagrupi ülesanne on varustada laagrit vajalike vahenditega. Vajalikud vahendid on telgid, lõkkepuud, kirved, saed, labidad jne. Enne laagrit tuleb esitada noorteinstruktorile varustuse  nimekiri. Varustus komplekteeritakse malevas ja laaditakse autodele. Igas malevas on varustuse komplekteerimine erinevalt korraldatud. Selle kohta saad infot noorteinstruktorilt. 

Tagalagrupi meeskonna moodustamine

 • Võimalusel moodusta ise oma meeskond.
 • Sina tead kõige paremini, keda sa usaldad ja kellega koostöö sujub.
 • Korralda koosolek, kus selgitad meeskonnale ülesannet.
 • Jaotage ülesanded, pange paika tähtajad.

Vajaliku varustuse nimekiri

 • Koostage varustuse nimekiri. 
 • Suhelge ka teiste korraldajatega, millist varustust nad vajavad.
 • Kõige kindlam on, et kõik korraldajad saadavad sulle varustuse nimekirja. 
 • Varustuse nimekirja võib tekitada ka näiteks Drive'i keskkonnas, kuhu kõik korraldajad saavad vajaliku varustuse kirja panna. 
 • Kui nimekiri on koostatud, siis tuleb nimekiri sorteerida: mida saab maleva laost, mida tuleb osta. 

Nimekirja esitamine

Suhtle maleva noorteinstruktoriga, millised vahendid on laos olemas ja mida peab ostma.

Varustuse komplekteerimine

 • Varustuse komplekteerimine on malevates erinevalt korraldatud.
 • Tagalatiim peab enne laagrit varustuse autodele laadima.
 • Lepi maleva instruktoriga kokku sobilik aeg.
 • Kõige mugavam on asjad sorteerida. Näiteks kui lõkkepunktis vajatakse puid, traati, lõkkeposte ja tulepulkasid, siis on mõistlik need asjad panna ühte kasti.

Varustuse jaotamine

 • Laagrisse saabudes tuleb korraldada varustuse jaotus;
 • Varustuse võib ise panna vajalikesse kohtadesse;
 • Varustust jaotatakse kindlast jaotuspunktist;
 • Kui varustust enam ei vajata, tuleb see kokku korjata ja ära pakkida.

Varustuse hooldus

 • Peale laagrit tuleb varustus toimetada tagasi lattu;
 • Oluline on ka varustuse hooldus: telkide kuivatamine, tööriistade puhastamine jne.

Kokkuvõte tehtud tööst

 • Kui kõik vajalikud tööd on tehtud, siis saage veel korraks kogu meeskonnaga kokku;
 • Mõistlik on teha seda kohe peale varustuse hooldust;
 • Arutlege, mis õnnestus ja toimis hästi;
 • Arutlege ja tehke ettepanekuid, mida võiks järgmisel korral teisiti teha.

Alljuht

Vahel juhtub, et mõni noortejuht ei saa laagris osaleda ja oma noortega koos olla. Võib ka juhtuda, et noortejuht on laagri korraldamisega tihedalt seotud. 

Sul on võimalus võtta noortejuhi kohustused enda kanda ja sa saad laagris olla alljuht. Alljuht on mõne noortegupi juht. Ehk siis sa saad endale grupi nooremaid noorkotkaid või kodutütreid, kelle eest sa hoolitsema pead. 

Uuri oma rühmapealikult, millisel väljaõppeüritusel saad sa alljuhina tegutseda. Rääkige täpselt läbi, millised ülesanded sul on

Näide: Sa oled määratud laagris vastutama noorkotkaste grupi eest.

 • Osale korraldustiimi koosolekutel. 
 • Mine võimalusel laagrisse varem kohale. 
 • Vii ennast kurssi infoga, mida jagatakse alljuhtidele.
 • Kohtudes noortega, moodusta rivi või ring.
 • Tutvusta ennast.
 • Tutvu noortega (võib teha paar tutvumismängu).
 • Pange paika reeglid.
 • Jaga esmast infot: tualetid, prügi, joogivesi, söökla, telgid, ohutustehnika, päevakava, öörahu, laagri territoorium jms.

Reeglid grupis

Oluline on grupi reeglid kohe alguses paika panna. See lihtsustab sinu tööd.

 • Mõtle, kuidas vajadusel noored kokku kutsuda. Selleks võib olla mingi kokkuleppeline signaal. Selleks võib olla ka kindel aeg – üritustel tuleb pidevalt uut infot, mida on vaja jagada.
 • Oluline on, et noored sind kuulaksid. Leppige kokku, et kui sina räägid, siis teised kuulavad. 
 • Leppige kokku, kuidas te liigute tegevuspunktidesse. Kas teete seda rivis või paarikaupa?
 • Laagri territooriumilt ei tohi keegi lahkuda – kui seda on vaja siiski mingil põhjusel teha, siis peab sellest sulle teada andma.
 • Ujuma ei tohi keegi omapead minna – seda tehakse koos grupiga.
 • Öörahu on püha!
Vanem noorkotkas ja kodutütar viimas nooremaid liikmeid teise hoonesse lõunat sööma. Foto: Heli Esko
 • Vald­konnajuht
 • Alljuht
 • juhib grupi tegevust.
 • juhib noor­kotkaste rühma.
 • WC asukoht
 • kätepesu koht
 • lähima kaupluse asukoht
 • lähima bussipeatuse asukoht
 • joogivee asukoht
 • alljuhi parimad sõbrad
 • päevakava
 • öörahu kellaaeg
 • laagriterritooriumi omaniku nimi
 • prügikastide asukoht
 • konflikt laagri korraldajate vahel
 • ohutustehnika
 • laagri territoorium
 • laagriterritooriumi ruutmeetrite arv
 • laagri reeglid

Erikatse "Laagrikorraldaja"

Uuri, millised on tingimused, et sooritada erikatse "Laagrikorraldaja"

Erikatse sooritanu:

 • koostab väljaõppeplaani vastavalt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide väljaõppe juhendile;
 • on osalenud rahastuse taotlemise protsessis (va juhul kui sündmuse rahastamine ei nõua taotlemist, nt maleva eelarve);
 • teab laagri- või ööbimiskoha valiku põhimõtteid (tule-, vee- ja tormiohud);
 • teab salga- ja rühmalaagri varustuse vajadusi üheks ööpäevaseks laagriks;
 • kavandab laagrialal vajalikud tegevuskohad ning laagriehitiste rajamise vajaduse korral juhib nende rajamise protsessi ja osaleb selles;
 • tunneb peamisi laagriehitisi ja -rajatisi ning oskab neid laagriplatsile planeerida ja rajada;
 • on koostanud läbiviidavale laagrile riskianalüüsi või muu võimalike ohtude kaalumise dokumendi;
 • osaleb väljaõpete korraldamisel suhtlusprotsessides erinevate osapooltega (juhendaja, noorteinstruktor, lapsevanemad, vabatahtlikud abilised, koostööpartnerid, teenusepakkujad jmt);
 • tunneb Noorte Kotkaste alusdokumente ning teab, kuidas neid väljaõppe planeerimisel kasutada;
 • teab, millised on laagrijärgsed protsessid ning osaleb neis: varustuse hooldus, aruandlus, kokkuvõtete tegemine jmt.

Erikatse sooritamise käigus korraldab noorkotkas rühmas või malevas aasta jooksul vähemalt kaks üritust, millest üks on laager.

Palun oota