Peatükk 5.4 (NK I järk)

Osaleb kolme liiki matkal

Katsenõue on täidetud, kui noor on osa võtnud kolmest eri liiki matkast.

Matkaliigid

Matkamiseks on palju erinevaid võimalusi. Noorte Kotkaste organisatsioonis on suures ülekaalus jalgsimatkad. Kuid looduses liikumiseks on veel palju võimalusi. Kindlasti oled ka sina erinevat matkaliikidega kokku puutunud.

Matkaliigid on järgmised:

 • jalgsimatkad,
 • jalgrattamatkad,
 • mägimatkad,
 • suusamatkad,
 • automatkad,
 • veematkad jne.
Iga matkahuviline leiab endale sobiliku matka!
 • N
 • M
 • U
 • K
 • U
 • A
 • T
 • A
 • K
 • M
 • A
 • Ü
 • S
 • S
 • A
 • T
 • K
 • T
 • M
 • E
 • R
 • A
 • A
 • K
 • V
 • T
 • P
 • K
 • T
 • I
 • J
 • A
 • M
 • A
 • K
 • A
 • K
 • I
 • T
 • A
 • M
 • A
 • K
 • A
 • D
 • P
Noorte Kotkaste organisatsioonis on ülekaalus jalgsimatkad. Foto: Iiris Prosa
Väljaõppes tuleb ette, et toimuvad ka kanuumatkad. Foto: Markus Sein
Jalgrattamatk rühmaga. Foto: Sander Soomre
Räätamatk rabas. Foto: Anne-Ly Raid

Erinevatel matkadel osalemine

Nagu eespool kirjutasime, on erinevaid matkaliike päris palju. Enamasti maksavad põnevate abivahenditega matkad. Kuid on ka võimalusi tasuta matkata. 

Tasuta võimalused matkamiseks

Räätsamatk

Kõikides Noorte Kotkaste malevates on olemas räätsad. Tee ettepanek rühmapealikule korraldada räätsamatk rabas.

Jalgrattamatk

Enamasti on kõikidel noortel olemas jalgrattad. Tee rühmapealikule ettepanek korraldada jalgrattamatk.

Suusamatk

Paljudes malevates on olemas suusad. Tee rühmapealikule ettepanek korraldada suusamatk.

Talvine räätsamatk rabas. Foto: Dairy Õun

Rahastamisvõimalused

On tore kasutada matkamiseks ka teisi vahendeid – tõukekelgud, tõukerattad, uisud jne. Tihti sellised matkad maksavad. Kaitseliit pakub oma noortele erinevaid rahastusvõimalusi. 

Räätsamatk. Foto: Kaisa Meus
Raftimatk. Foto: Giia Timpson

Noorte Kotkaste malev

Ilmselt on iga Noorte Kotkaste malev oma eelarved koostanud. Kuid küsida võib ikka. Äkki on olemas mingid lisasummad, mida on võimalik malevast küsida.

Isamaalise hariduse programm

Sellest programmist saab rühmapealik raha taotleda. Raha taotlemiseks tuleb teha projekt. Saad selles oma pealikku aidata. Raha saab küsida üks kord kvartalis. 

Projektide esitamise tähtajad on järgmised: 

20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november.

NOT

NOT ehk Noorte omaalgatuslike ideede toetus. Sellest programmist saavad noored ise raha küsida. Täpsemalt loe järgmisest sektsioonist!

Kaitseliidu malev

Raha küsimiseks võib pöörduda ka Kaitseliidu maleva pealiku poole. Vahel on malevatel eelarves ülejääke, mida saaks kasutada.

Omavalitsus

Tihti on võimalus ka omavalitsustelt raha taotleda. Omavalitsustes töötavad noorsootöö spetsialistid, kes oskavad selle kohta infot jagada.

Kuidas taotleda raha?

Esmalt pane paika plaan. See on järgmine:

 • ürituse nimi,
 • ürituse eesmärk,
 • ürituse aeg,
 • osalejate arv,
 • ürituse maksumus.

Ära küsi raha telefoni teel. Lepi kokku kohtumine ja räägi oma mõtetest silmast silma.

Kui oled alaealine, kaasa rühmapealik või noorteinstruktor.

Kohtumisele minnes ole kellaaegades täpne ja riietu korrektselt.

Ka eitava vastuse juures täna meeldiva vestluse eest. Nii lood positiivse õhkkonna ja järgmisel korral õnnestuvad läbirääkimised paremini.

Programm "Noorte omaalgatuslikud ideed"

Programmi "Noorte omaalgatuslikud ideed" (NOT) eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

2021. aastal startis Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esimene projektide taotlusvoor, mis oli mõeldud just noortele endile. 

Läbi projektitaotluse saad taotleda rahalisi vahendeid, et tegevusi ellu viia. Kindlasti tasub esitada projekt ka sinul mõne väljaõppeürituse korraldamiseks, mida plaanid sooritada I järgu käigus. 

See annab sulle lisavahendeid, et tegevust sisukamalt läbi viia. Nii näiteks saad kutsuda mõne põneva töötoa läbiviija oma juhitavasse laagrisse. Võid hoopis korraldada kogu oma rühmale huvitava väljaõppeürituse, seda näiteks ellujäämise teemal. 

Eduka projektitaotluse kaudu saad järgmisi kogemusi:

 • planeerimis- ja juhtimisoskust,
 • uusi kogemusi,
 • uusi kontakte. 
2021. aasta kevadel oli NOT-i taotlusvoor avatud esimest korda.

Uuri oma rühmapealikult, kuidas esitada järgmisel taotlusvoorul ka oma projekt! 

Noti kohta leiad täpsemat infot ka SIIT!

Palun oota