Peatükk 1.2 (NK II järk)

Teab kaitseväe väljaõppe­keskusi asukohtadega

Katsenõue on sooritatud, kui noorkotkas teab vähemalt kolme kaitseväe väljaõppekeskust ning nende paiknemiskohti.

Eesti Kaitseväe väljaõppekesused

Ajateenijate sõjaväeline väljaõpe võib toimuda mitmetes ajateenistuskohtades. Need võivad asuda nii maa- ja mereväe väeosades kui ka kaitseväe keskalluvustega üksustes. 

Mõned näited kaitseväe väeosadest.

Eesti Mereväe taasloomistseremoonia 1. juulil. Foto: n-srs Maria Tõkke

Maavägi

Maavägi jaguneb 1. ja 2. jalaväebrigaadiks.

1. jalaväebrigaadi kuuluvad enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. 1. jalaväebirgaadi kuulub 7 pataljoni. 

Scoutspataljon

Asukoht: Tapa

Iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline manööverüksus, mis pakub maailmatasemel professionaalset väljaõpet.

Viru jalaväepataljon

Asukoht: Jõhvi

Pataljon tegutseb vahetult lahinguväljal. Seetõttu keskendutakse väljaõppes laske- ja lahingutehnilisele ning füüsilisele ettevalmistusele.

Kalevi jalaväepataljon

Asukoht: Jõhvi

Ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud toetusüksusi.

2. jalaväebrigaad asub Lõuna-Eestis. 

Kuperjanovi jalaväepataljonis viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida staabi-, jalaväe- ja tagalakompaniides ning miinipildujapatareis.

Kuperjanovi jalaväetalajoni logo
 • Scouts­pataljon
 • Viru jalaväe­patajon
 • Kuper­janovi jalaväe­pataljon
 • Tapa
 • Jõhvi
 • Võru

Kõrgemat sõjaväelist haridust pakub Tartus Kaitseväe Akadeemia. Akadeemia põhiülesanne on valmistada ette Kaitseväe ülemaid ning arendada sõjateadust. 

Merevägi

Mereväebaas asub Tallinna Miinisadamas. 

Sõduri baaskursus läbitakse Miinisadamas asuva vahipataljoni koosseisus. Seejärel suunatakse ajateenijad, kes asuvad teenima mereväe laevastiku laevadele, mereväelase baaskursusele.

Väeüksuse ülesanne on ka Eesti väikesadamates toetusüksuste ülesseadmine, et harjutada kaldatoetuse korraldamist sõjaaja tingimustes.

Õhuvägi

Ämari lennubaasi (Harjumaal) peamine ülesanne on vastu võtta liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal.

    • Mereväe­baas
    • Scouts­pataljon
    • Kuper­janovi jalaväe­pataljon
    • Ämari lennu­baas
    Palun oota