Peatükk 1.4 (NK II järk)

Osaleb Noorte Kotkaste ürituse korraldamisel

Katse on sooritatud, kui noorkotkas osaleb mõne ürituse korraldamisel. 

Ürituste korraldamine

Oled nüüdseks aja jooksul kindlasti kaasa löönud pea kõigis erinevates noorkotkaste üritustes – laagrites, matkades, rännakutes, koondustel, paraadidel, õppepäevadel jmt. 

Ehk oled juba kandud ka mõne ürituse korraldamisel läbiviija rolli? 

Sündmuse ehk ürituse läbiviimine on väga vastutusrikas ala, sest läbimõtlemata planeerimise korral on kurvad ka osalejad. Allpool on mõned mõtted, mida silmas pidada, kui oled kaasatud mõne ürituse korraldamisse. 

 • Sind on usaldatud! See on väga vastutusrikas, sest sulle on usaldatud ülesanne – olgu selleks sõlme õpetamine või hoopis terve töötoa läbiviimine. Sellega, et viid midagi läbi, on arvestatud!
 • Planeeri! Saades ülesandeks millegi läbiviimise, mõtle hoolega läbi, mida ja kuidas õpetad, milliseid vahendeid vajad. Veendu, et tead täpselt, mida õpetad! 
 • Pane kirja plaan! Kirjuta endale üles, mida räägid tegevuse läbiviimisel.
  • Kuidas juhatad tegevust sisse (nt kus saab õpitud oskust kasutada, miks see on vajalik jne)?
  • Mida räägid uue asja õpetamisel: pane kirja etapid. 
  • Kuidas lõpetad tegevuse?

Tutvusta koostatud plaani ka oma rühma­pealikule/noorte­insturktorile. 

 • Suhtle! Kui sulle jääb midagi ebaselgeks, siis küsi julgelt lisainfot ürituse korraldajalt. Selleks, et saaksid tegevust planeerida, pead teadma, kui palju on sinu töötoas osalejaid, meeskonnas liikmeid või hoopis kaua on tegevuse läbiviimiseks aega. 
 • Meeskonnatöö! Ühe sündmuse korraldamine on meeskonnatöö – sind usaldatakse ning sina usalda oma kaaslasi. 

Kui oled tegevuse ette valmistanud, võib ikka juhtuda, et ärkad hommikul palavikus. Teavita oma haigestumisest esimesel võimalusel kogu ürituse korraldajat! Anna sellest kohe märku, sest sel juhul jõuab korraldaja leida asendustegevusi.

Osale julgelt mõne ürituste korraldamises!

Erikatse "Laagrikorraldaja"

Uuri, millised on tingimused, et sooritada erikatse "Laagrikorraldaja"

Erikatse sooritanu:

 • koostab väljaõppeplaani vastavalt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide väljaõppe juhendile;
 • on osalenud rahastuse taotlemise protsessis (va juhul kui sündmuse rahastamine ei nõua taotlemist, nt maleva eelarve);
 • teab laagri- või ööbimiskoha valiku põhimõtteid (tule-, vee- ja tormiohud);
 • teab salga- ja rühmalaagri varustuse vajadusi üheks ööpäevaseks laagriks;
 • kavandab laagrialal vajalikud tegevuskohad ning laagriehitiste rajamise vajaduse korral juhib nende rajamise protsessi ja osaleb selles;
 • tunneb peamisi laagriehitisi ja -rajatisi ning oskab neid laagriplatsile planeerida ja rajada;
 • on koostanud läbiviidavale laagrile riskianalüüsi või muu võimalike ohtude kaalumise dokumendi;
 • osaleb väljaõpete korraldamisel suhtlusprotsessides erinevate osapooltega (juhendaja, noorteinstruktor, lapsevanemad, vabatahtlikud abilised, koostööpartnerid, teenusepakkujad jmt);
 • tunneb Noorte Kotkaste alusdokumente ning teab, kuidas neid väljaõppe planeerimisel kasutada;
 • teab, millised on laagrijärgsed protsessid ning osaleb neis: varustuse hooldus, aruandlus, kokkuvõtete tegemine jmt.

Erikatse sooritamise käigus korraldab noorkotkas rühmas või malevas aasta jooksul vähemalt kaks üritust, millest üks on laager.

Palun oota