Peatükk 1.5 (NK II järk)

Osaleb Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste ühisõppusel

Katse on sooritatud ühisõppusel osalemisega.

Kaitseliidu väljaõpe

Noorkotkana saad tegutseda kuni 18. eluaastani, peale seda saad sa soovi korral tegevust jätkata Kaitseliidus. Meenuta, millega Kaitseliit tegeleb. 

Kaitseliidu ülesanded on kirja pandud Kaitseliidu seadusesse. Neist peamised on järgmised:

 • kodanike kaitsetahte suurendamine,
 • riigi sõjaliseks kaitseks valmistumine,
 • Eesti elanike turvalisuse tagamine ja turvatunde suurendamine.

Olulisel kohal on ka kehakultuuri ja spordi väärtustamine ning selle arendamine elanikkonna hulgas.

Sõjaajal vastutab maakaitse eest Kaitseliit.

Tavapärases olukorras keskendub Kaitseliidu üksuste tegevus peamiselt väljaõppele, et neil oleks vajadusel valmisolek organisatsioonile seatud ülesannete täitmiseks.

Kaitseliitlased väljaõppel. Foto: Martin Andreller
Kaitseliit on vabatahtlikkusel tegutsev organisatsioon, kus ometi toimib ka käsuliin. Foto: Kadri Paomees

Nii valmistatakse Kaitseliidus ette järgmisi üksuski:

 • lahingukompaniisid,
 • sisekaitsekompaniisid,
 • võitlusgruppe,
 • formeerimismeeskondasid.

Sisekaitsekompanii vastutab oluliste objektide kaitse ja valve eest.

Võitlusgrupid koguvad luureandmeid ning toetavad oma põhijõudude tegevust.

Lahingkompanii ülesanne on osaleda lahingus.

Formeerimismeeskond tegutseb tagalas ning nad peavad tagama riidevarustuse-, erivarustuse-, relvastuse- ja transportvahendite kiire komplekteerimise ja jagamise.

Erinevatest üksustest tulenevalt toimub Kaitseliidus palju ning väga erinevaid väljaõppeüritusi. 

Vaata, kuidas läks noorkotkas Joosepil Kaitseliidu õppusel. 

Video: Henry Narits

Uuri oma noorteinstruktorilt/rühma­pealikult lisa, millisel õppusel on ka sinul võimalik osaleda. 

 • Lahingu­kompanii
 • Võitlus­grupp
 • For­meeri­mis­grupp
 • Sise­kaitse­kompanii
 • Lahingus osale­mine.
 • Luureinfo kogu­mine.
 • Varus­tuse väljasta­mine. 
 • Objektide kaitse.
Palun oota