Peatükk 1.6 (NK II järk)

Osaleb laskeharjutusel

Katse on sooritatud ühisõppusel osalemisega.

Laskeharjutusel osalemine

Riigikaitselises organisatsioonis on laskeharjutused olulisel kohal. Nii toimub Kaitseliidu malevates üsna sagedasti erinevaid laskepäevi ning -võistlusi. Võib-olla õnnestubki sul see katsenõue täita Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste ühisõppuse raames. 

Laskeharjutusel peab rangelt jälgima kõiki ohutusnõudeid. Foto: Markus Sein, 2021
Laskeharjutused võivad olla erinevad. Foto: Iiris Prosa

Laskeharjutused on ka Noorte Kotkaste üks väljaõppe osa. Kindlasti oled ka mõnel patrullvõistlusel kohanud kontrollpunkti, kus peab sooritama laskeharjutusi. 

Harjutused võivad olla nii lihtsad täpsuslaskmised, taktikalised kui ka erinevate harjutustega seotud. Keerukamates ülesannetes on lisaks täpsusele tihti vaja ka kiirust ning tähelepanu. 

2020. aastal toimunud vabariiklikus militaarlaagris olid olulisel kohal just ka erinevad laskeharjutused. Vaata videost, milliseid harjutusi osalejad pidid täita. 

Militaarlaager 2020.

Turvalisus laskeharjutustel

Oled õppinud tundma erinevaid käsitulirelvi ning ka ohutust laskeharjutustel. Sellisel väljaõppeüritusel on turvalisus kõige olulisem. 

Enne laskeharjutusele minemist meenuta III järgus õpitud ohutusnõudeid ning loe meelespead

Lisaks vaata üle ka laskeohutuse peatükk Kodutütarde III järgus

Kui oled peatükid üle vaadanud, lahenda allolevad harjutused. 

 • Laskurid, kohtadele!
 • Laadida!
 • Tuld!
 • Relvad tühjaks laadida!
 • Tule lõpp!
 • Start!
 • Relva tuleb käsitseda alati, nagu ta oleks laetud.
 • Relvaga võib alati lasta mitmes erinevas suunas.
 • Relv tuleb alati suunata ohutusse suunda.
 • Täitma peab instruktori käsklusi.
 • Relv ei tohi olla järelvalveta.
 • Laskmise ajal võiks taskus olla mobiiltelefon.
 • Omavoliliselt ei tohi lahkuda ootealast.
 • Alati võib soovi korral lahkuda laske- ning ootealalt.
 • Ohu korral tuleb valjuhäälselt hüüda: "SEIS!"
 • Laskeharjutustel ei ole riietus oluline.

Erikatse "Laskur"

Laskuri erialamärk antakse noorkotkale, kes:

 • tunneb õhk- ja tulirelvade ohutu kasutamise ja hoidmise reegleid;
 • tunneb ja oskab kasutada erinevat liiki kaitsevarustust (maskid, kuulmis- ja nägemiskaitsmed);
 • tunneb temale väljastatud relva tööpõhimõtet (sealhulgas ka airsoft ja paintball relvad), käsitleb relva ohutult, oskab seda laadida ning tühjaks laadida, teostab salvevahetust ning eemaldab iseseisvalt lihtsamaid tõrkeid;
 • omab teadmisi ja oskuseid, et hoida temale väljastatud relva sihtimisseadmeid õigesti reguleeritutena;
 • suudab ohutusreegleid rikkumata läbida harjutust, mis on disainitud imiteerimaks situatsiooni, kus lisaks laskeoskusele võivad olla olulised ka olukorrale vastavalt õige käitumine, kiire otsustusvõime ja füüsiline ettevalmistus;
 • oskab lahti võtta, puhastada ja kokku panna enda kasutatud relva;
 • teab oma maleva parimaid laskureid ning nimetab oma maleva laskeinstruktoreid.

Noorkotkas:

 • saavutab väikesekaliibrilisest vintpüssist 50 m distantsil, lamades toelt vähemalt 85 silma 100-st;
 • dünaamilisel laskeharjutusel ei soorita ühtegi ohtlikku viga ning sooritab positiivse tulemuse.
Palun oota