Peatükk 4.4 (NK II järk)

Annab oma teadmisi edasi noorematele

Katsenõue on sooritatud pärast nooremate noorkotkastega tegelemist – nendele mingi uue tegevuse õpetamist, nende aitamist väljaõppeüritusel.

Mida õpetada

Oled juba olnud mitu aastat noorkotkas. Nende aastatega on sulle kogunenud juba suur teadmiste ja oskuste pagas. Kindlasti on midagi, mida oskad endast noorematele õpetada. Võimalusi nooremate õpetamiseks on mitmeid. Võid läbi viia koonduse või välitingimustes praktilisi oskusi õpetada. Arutle oma rühmapealikuga, kus ja millal oleks sul võimalus nooremaid õpetada.

Võimalikud teemad nooremate õpetamiseks on järgmised:

 • sõlmed,
 • meditsiin,
 • orienteerumine,
 • telgi püstitamine,
 • raadiojaama kasutamine,
 • varjualuse ehitamine jne.
Telgi püstitamine on oskus, mida saab noorematele õpetada. Foto: Mattias Allik

Millele mõelda enne ettevalmistust

Väljaõppe ettevalmistusel on väga tähtis roll. See on sama tähtis kui väljaõppe läbiviimine, sest hea ettevalmistus on edu alus.

Enne ettevalmistusega alustamist, mõtle läbi järgmised punktid:

 • Kus ja millal saad väljaõpet läbi viia?
 • Kes on osalejad – vanus?
 • Osalejate arv.
 • Kui palju sul aega on?
 • Milliseid vahendeid sa vajad?

Väljaõppe ettevalmistus

Esmalt pead mõtlema eesmärgi peale. Mis on see, mis peab peale õpetamist selgeks saama. Väljaõppel on oma kindlad osad, millest peab lähtuma teisi õpetades.

Võimalikud väljaõppe eesmärgid on näiteks järgmised:

 • Noored oskavad telki püstitada.
 • Noored oskavad vett filtreerida.
 • Noored oskavad lõket teha jne. 
Väljaõppe sisu peab olema seotud noorkotkaste järgukavaga. 

Väljaõppel peavad olema kindlad osad. Need on järgmised:

 • sissejuhatus teemasse,
 • uue oskuse õpetamine,
 • lõbus tegevus,
 • õpitu kinnistamine,
 • kokkuvõte.

Sissejuhatus

 • Selgita välja, millised on noorte eelteadmised.
 • Räägi, miks uus oskus/teadmine vajalik on.
 • Räägi, mida õpite ja kuidas õpite.

Õpetamine

 • Kõige olulisem väljaõppe osa. 
 • Püstita eesmärk – mis peab selgeks saama?
 • Püüa õpetada võimalikult mänguliselt.

Lõbus tegevus

 • Lõbus tegevus on vahepala, mis tagab selle, et noored ei väsiks. 
 • Lõbus tegevus võib olla teatevõistlus, jooksumäng vms – midagi lihtsat ja lõbusat.

Kinnistamine

Võimalused kinnistamiseks on järgmised:

 • küsimuste esitamine,
 • väike ülesanne.

Kokkuvõte

Õpitu kordamine võib niisamuti lõbus tegevus olla – selleks võib olla väike maastikumäng, kus peab kasutama õpitud oskusi, või muud aktiivsed ning praktilised tegevused. ​

 • Uue oskuse õppimine
 • Lõbus vahepealne tegevus
 • Õpitud oskuse kinnistamine
 • Kokkuvõte
 • Sissejuhatus

Väljaõppe kava kooskõlasta oma rühmapealikuga. Vajadusel tee kavas parandusi. 

Ära unusta rääkida vahenditest, mida vajad. Kust sa vahendid saad, kuidas need kätte saad, kas midagi peab ostma. 

Ära jäta vahendite muretsemist viimasele hetkele!

 • peavanemaga
 • noorteinstruktoriga
 • rühmavanemaga
 • salgajuhiga
 • vanematega

Väljaõppe kava koostamine

Kindlasti on hea, kui ettevalmistuse käigus paned väljaõppe kava kirja. Algajat õpetajat aitab kirjapandu palju. 

Väljaõppe näidiskava

Väljaõppe nimi: Noorte Kotkaste rühma Hundid välilaager
Osalejate arv: 12 
Väljaõppe aeg: 12. aprill 2021. aasta
Väljaõppe koht: Kuusiku karjäär
Teema: Telgi püstitamine
Aeg: 60 minutit
Vahendid: 2 telki vaiadega, 2 telgiahju, loosisedelid

VÄLJAÕPPE KAVA

Aeg

Tegevus

Vahendid

Märkused

5. min

Sissejuhatus

 • Räägin, miks on vaja telk välilaagrisse kaasa võtta. 
 • Kes on varem telgis ööbinud?
 • Kes on varem telki püstitanud?

2 telki vaiadega

VÄLJAÕPPE KAVA

Aeg

Tegevus

Vahendid

Märkused

30 min

Uue oskuse õpetamine

Jagan noored kahte gruppi – loosiga

Etappide kaupa telgi püstitamine – juhendan

 • telgi laiali laotamine,
 • vaiade jaotamine õigetesse kohtadesse,
 • vaiade panek,
 • telgiahju paigaldamine,
 • telgi pingutamine.

Telgi lahtivõtmine ja pakkimine.

2 telki vaiadega

2 telgiahju

loosisedelid

VÄLJAÕPPE KAVA

Aeg

Tegevus

Vahendid

Märkused

15 min

Lõbus tegevus

 • Võistlus – aja peale telgi püstitamine. 
 • Võitjameeskond ei pea telki langetama. 
 • Seda teevad kaotajad.

2 telki vaiadega

2 telgiahju

VÄLJAÕPPE KAVA:

Aeg

Tegevus

Vahendid

Märkused

5 min

Õpitu kinnistamine

Vestlusring – vastamine küsimustele.

 • Millistest osadest koosneb telk?
 • Nimetage etappide kaupa, kuidas püstitada telki.

VÄLJAÕPPE KAVA

Aeg

Tegevus

Vahendid

Märkused

5 min

Kokkuvõte

Vestlusring

 • Mida sa täna õppisid? 
 • Mis oli telgi püstitamise juures kõige raskem? 
 • Mis oli telgi püstitamise juures kõige kergem? 
 • Mida oleksid saanud sina paremini teha, et ülesanne oleks paremini õnnestunud?

Väljaõppe läbiviimine

Kui oled väljaõppe kava koostanud, vajalikud vahendid leidnud, kooskõlastanud kava rühmapealikuga, siis oled valmis väljaõpet läbi viima.

Vahetult enne sündmust

 • Loe rahulikult kogu kava veel läbi.
 • Mõtle, mida räägid või milliseid ülesandeid jagad.
 • Mine 20–30 minutit varem toimumiskohta.
 • Pane lauale kõik vajalikud asjad valmis – töölehed, kirjutusvahendid, töövahendid (nöörid, sedelid jmt – sõltub koonduse sisust), meeskondade moodustamiseks vajalikud vahendid jne.
Väljaõppena võid õpetada telkmantlist varjualuse püstitamist. Foto: Kristjan Prii

Pea meeles! 

Pane asjad valmis tegevuste järjekorras – siis ei kuluta sa aega asjade otsimisele. 

Koonduse läbiviimisel

 • Ole rahulik – sa võid julgelt vaadata oma koostatud kava, et midagi ei ununeks.
 • Räägi selge ning julge häälega.
 • Ole enesekindel – sina otsustad, kuidas moodustate meeskondi, milliseid tegevusi teete. 

Väljaõppele minnes ei varu ettevalmistusaega, lähen kohale täpselt alguse kellaajaks. 

 • tõene
 • väär

Väljaõppe läbiviimisel võin vaadata oma koostatud kava. 

 • tõene
 • väär

Enne väljaõppe algust panen kõik vajalikud asjad lauale valmis. 

 • tõene
 • väär

Kuigi mina olen juht, siis meeskonnad lasen alati osalejatel valida. Isegi sellisel juhul, kui mul oli nende moodustamiseks teine plaan. 

 • tõene
 • väär

Naudi kogu protsessi, sest oled noorematele  eeskujuks

Naerata ja ole sõbralik. 

Kui sulle meeldis, siis otsi veel võimalusi nooremaid õpetada!

Palun oota