Peatükk 2.1 (NK II järk)

Liigub asimuudi abil 

Katse loetakse sooritatuks, kui noorkotkas on maastikul näidanud oma asimuudi järgi liikumise oskust.

Asimuut

Oled juba õppinud, kuidas asimuuti määrata ning milleks see vajalik on. Meenuta, mida oled juba asimuudi kohta õppinud. 

Asimuudi määramiseks pead oskama kompassi käsitseda. Foto: Lisett Kruusimäe

Asimuuti kasutatakse

 • liikumisel maastikul.
 • liikumisel linnakeskkonnas.

Asimuudi määramiseks on vajalik 

 • kaart
 • luup
 • kompass
 • puuoks

Asimuudi määramine aitab liikumisel

 • vältida kraave ja soid.
 • hoida liikumisel suunda kaardil valitud punkti suunas.

Asimuudi määramisel on oluline

 • jälgida, et kaardi põhja-lõuna suund on kompassiga samas suunas.
 • kaardi mõõtkava.

Meenuta! 

Asimuut on nurk sinu liikumissuuna ja põhjasuuna vahel.

Asimuuti kasutatakse orienteerumisel, et maastikul liikuda võimalikult otse. Selleks on vajalik kompass ja kaart. Noorkotkad kasutavad asimuuti rännakutel või matkadel, et liikuda ühest kontrollpunktist teise.

Asimuudi määramine

Meenuta, millised oli asimuudi määramise etapid. 

Etapp 1

Ühenda punktid kompassi külje abil, nii et kompassi kand on selle punkti pool, kust liikuma hakkad.

Etapp 2

Hoia kompassi vastu kaarti ja pööra nõelakarpi, nii et läbi karbiketta paistvad suunajooned jääksid kaardil olevate põhja-lõunajoontega paralleelselt. 

Kontrolli, et karbi põhjasuunamärgid (kaks jämedat träpsu) oleksid kaardi põhjapoolse serva suunas, mitte vastupidi.

Etapp 3

Võta kompass kaardilt kätte horisontaalasendisse. Keera ennast aeglaselt koos kompassiga seni, kuni kompassi nõela põhjaots jääb nõelakarbi põhjasuunaträpsude vahele. 

Tõsta pilk ja vaata kompassi plaadiga samas suunas – see ongi vajalik liikumissuund.

Kaardil asimuuti määrates jälgi hoolega, et sul on kaart õigetpidi ees (põhjasuund üleval). Kui määrad asimuudi tagurpidi kaardil, siis saad ka vastupidise liikumissuuna.

Etapp 1: Ühenda kaardil kaks punkti kompassi külje abil. Jälgi, et kompassi tagumine osa on selles punktis, kust hakkad liikuma.
Etapp 2: Hoia kompassi tugevalt kaardil ning pööra nõelakarpi.
Etapp 3: Võta kompass kaardilt, pööra ennast selliselt, et kompassinõela põhjaots läheb nõelakarbi põhjasuunamärkide vahele.
 • Vii nõela põhjaots kompassil nõelakarbi põhjasuunaträpsude vahele.
 • Ühenda kaardil kompassi abil kaks punkti.
 • Vii kompassi põhja-lõuna jooned paralleelseks kaardi koordinaatteljestikuga.
 • Vaata, kuhu pead liikuma.
 • Võta kompass kaardilt.

Kompass 1

 • Kaart on ees tagurpidi.
 • Kompass on vale koha peal.
 • Kompass on valet pidi.

Kompass 2

 • Kaart on ees tagurpidi.
 • Kompass on vale koha peal.
 • Kompass on valet pidi.

Asimuudi järgi liikumine

Liikudes maastikul, pead hoidma kompassi vabalt käe peal ja kontrollima, et nõel püsiks põhjasuunamärkide vahel. Sellisel juhul on sinu liikumissuund õige.

Küll aga matkal on selliselt liikumine üsna tülikas. Kui pead liikuma pikemat vahemaad, siis vali välja mõni eesolev objekt (nt puu, elektriliin vms), milleni liikuda. Jõudes valitud kohta, kontrolli uuesti liikumissuunda kompassi abil ning määra endale uus eesolev objekt, milleni liikuda. 

Kui asud läbima maastikku asimuudi abil otse, siis kontrolli enne teele asumist ka kaardil liikumise trajektoori. Jälgi, et tee peal ei oleks näiteks ületamatut jõge või soist ala. 

Proovi hinnata alati maastikku – kas kiirem on minna veidi ringiga või otse läbi soise ala, metsa. 

Asimuudi määramisel peab olema väga täpne. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Hinda, ...
 • Vali välja ...
 • Kontrolli ...
 • milline maastik ootab liikumi­sel ees. 
 • objekt, kus kontrollid liikumis­suunda. 
 • üle määratud asimuut! 

Kasutatud allikas: A., E. Keerberg. 2001. Õpime orienteeruma.

Palun oota