Peatükk 1.7 (NK III järk)

Tutvustab lühidalt Noore Kotkaste ajalugu

Katse loetakse sooritatuks, kui noorkotkas teab asutamiskuupäeva, teab vähemalt nelja kaheksast peavanemast ja oskab orienteeruda organisatsiooni ajaloo etappides.

Noorte Kotkaste ajaloo põhipunktid ja peavanemad

Selleks, et mõista organisatsiooni väärtusi, tuleb tunda ja teada ka selle ajalugu. Noorte Kotkaste ajalugu jaguneb justkui neljaks etapiks. Need on järgmised:

 • organisatsiooni eelkäijad ja asutamine 1930. aastal;
 • organisatsiooni tegevus kuni aastani 1940;
 • okupatsiooniaeg, 1940–1989;
 • taasasutamine 1989. aastal. 

Nende aastate jooksul on organisatsioonil olnud kaheksa peavanemat. Need on olnud järgmised: 

1930–1931

Kaarel Eenpalu

1932–1940

kindralleitnant Johan Laidoner

1990–1994

Matti Päts

1994–1995

kindral Aleksander Einseln

1996–2002

kindralleitnant Johannes Kert

2002–2003

Enn Tarto 

2003–2006

kapten Aivar Sarapik

2006–2007

Urmas Piigert

al 2007

Silver Tamm

Kaarel Eenpalu, esimene peavanem. Ametlik foto 
Kindralleitnant Johan Laidoner, teine peavanem. Foto 1930. aastatest. Foto: Kodutütarde Tartu ringkonna album, Kaitseliidu galerii
Eesti Noorkotkaste ja Kodutütarde Organisatsioonide Liidu (ENKOL) peavanem Matti Päts kõnelemas, (vasakul) peavanema abi Leonhard Pumper. Foto: Kodutütarde Tartu ringkonna album, Kaitseliidu galerii
Neljas peavanem Aleksander Einseln tutvumas Eesti Kaitsejõududega 1993. aastal Paides. Vasakult ees Aleksander Einseln ja Järva abimaavanem Henn Sokk. Nende taga KL Järva maleva pealik Neeme Väli ja kolonel Raul Luks. Foto: Kaitseliidu galerii
Kindralleitnant Johannes Kert, Kaitseliidu ülem aastail 1992–1996, hiljem kuni 2002. aastani Noorte Kotkaste peavanem. Foto: Eneli Vassiljev, Kaitseliidu galerii
Noorte Kotkaste peavanem 2002.–2003. aastal – Enn Tarto. Foto: Kaitseliidu galerii
Noorte Kotkaste peavanem aastatel 2003–2006, õigeusu ülempreester ja kolonelleitnant Aivar Sarapik. Foto: Ivar Jõesaar
Urmas Piigert – Noorte Kotkaste peavanema kohustetäitja 2006.–2007. aastal. Foto: Kaitseliidu galerii
Värskelt ametisse määratud peavanem Silver Tamm Võidupüha tähistamas Raplas 23. juunil 2007. Foto: Ivar Jõesaar, Kaitseliidu galerii
Peavanem Silver Tamm 2021. aasta keskkogul, mis esmakordselt toimus digitaalselt. Foto: Markus Sein

Noorte Kotkaste eellugu ja loomine

Organisatsiooni Noored Kotkad eellugu 

Noorkotkaste eelkäijaks oli 1920. aastal moodustatud Noorseppade organisatsioon. Pärast Kaitseliidu taasloomist hakati mõtlema ka noorte kaasamisele. 

Noorseppade ülemaalisel kongressil 1928. aastal teatas vanematekogu esimees kindral Ernst Põdder, et Kaitseliit kavatseb organiseerida noorsugu enda alluvuses Noorte Kotkaste ja Kodutütarde nime all.  Noorseppi paluti uues organisatsioonis aluste rajajaiks. 

Noorte Kotkaste loomise kuupäevaks saab pidada 27. maid 1930, mil organisatsioon asutati Kaitseliidu Vanematekogu otsusega.

Paljud esimesed liikmed olidki endised noorsepad, kes tulid rühmade kaupa uude organisatsiooni üle. 

1931. aastal valmis Theodor Lutsul ka pooletunnine tutvustav film „Noored Kotkad“, mis näitab katkendeid Noorte Kotkaste tegevusest.

Filmi režissöör Theodor Luts. Video: Eesti Filmiklassika (Taska Film)

Noorkotkaste tõotus on säilinud peaaegu muutmata kujul tänaseni.

Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva Saarde malevkonna Jäärja-Alliku rühma noorkotka Arnold Mägi noorkotka pühaliku tõotuse tunnistus. 9. mai 1937.

Vabadussõjast edasi kandunud patriotism ja riiklikult organiseeritud propaganda tegid organisatsiooni leviku ja menu massiliseks.

Nii tegutses organisatsioon 1930. aastate lõpuks peaaegu kõigi koolide juures ja neil oli suur ühiskondlik kaal.

8–11-aastasi nimetati noorhaugasteks, vanemad poisid olid noorkotkad. Ilmus noortejuhtide häälekandja Kotkas ja selle lisa Kotkapoeg.

Tegevus sarnases kohati praeguste ettevõtmistega. Toimusid laagrid, matkad, kultuurilised ettevõtmised. 

Ka tollal pidasid poisid kinni kümnest noorkotka seadusest. Lisaks pidi noorkotkas järgima nn raudseid seadusi. 

Enne laialisaatmist 1940. aastal oli Eestis 20 000 noorkotkast ja 1800 noortejuhti.

Noorkotkad enne 1940. aastat. Foto: Kaitseliidu galerii
Noorkotkad marssimas, enne 1940. aastat. Foto: Kaitseliidu galerii

 – Noored Kotkad on loodud 1930. aastal.

 – Noorte Kotkaste eelkäijad olid Noored Puusepad.

 – Nooremaid poisse nimetati noorkotkasteks.

 – Noorkotkas pidi järgima kolme raudset seadust.

 – Noored Kotkad tegutsesid pea igas koolis.

Okupatsiooniaeg

Okupatsiooniga likvideeriti Nõukogude võimude poolt Kaitseliit ning sellega ühes ka allorganisatsioonid – Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred. 

Okupatsiooniajal paljud juhid represseeriti

1942. aasta septembris loodi Saksa okupatsiooni tingimustes Noorte Kotkaste organisatsiooni struktuuri põhjal ja ühtlasi Saksa Hitlerjugendi iseärasusi arvestades organisatsioon Eesti Noored. Organisatsioon tegutses Eesti taas­okupeerimiseni Nõukogude Liidu Punaarmee poolt 1944. aastal.

Paljud eestlased põgenesid 1944 aastal välismaale pagulusse. Mitmetes riikides aga tegutses rahvusvaheline Skautide organisatsioon. Nii hakkasid tasapisi ka välismaal paguluses olevate eestlaste lapsed, sh noorkotkad, kaasa lööma skautlikus tegevuses. Seda põhjusel, et mõlema organisatsiooni tegevused olid sarnased.

 • Kaitseliit
 • Eesti Noored
 • Noored Kotkad
 • Oktoobrilapsed
 • Kodutütred
 • Naiskodukaitse

Noorte Kotkaste taasloomine

Organisatsiooni taasloomise mõte sündis 25. juunil 1989. aastal Tahkurannas, kus toimus president Konstantin Pätsi mälestussamba taasavamine. Algatajateks olid endised noorkotkad, kes olid olnud sama samba avamisel ka 25. juunil 1939.

Üle Eesti otsustati järjepidevuse kandjaina kokku kutsuda endised noorkotkad ja kodutütred ning hakata üles ehitama Kaitseliidu eriorganisatsioone.

Noorte Kotkaste organisatsioon taastati ametlikult Pärnumaal Tahkurannas 12. augustil 1989 koos Kodutütarde organisatsiooniga. Nimeks sai esialgu  Eesti Noorkotkaste ja Kodutütarde Organisatsioonide Liit (ENKOL).

Lõkkeõhtu Tallinna kodutütarde ja noorkotkaste suvelaagris Andineemes 1999. aastal. Foto: erakogu
Välilaager. 1998. aasta suvelaager Kassivõllimäel. Foto: erakogu

1990. aastal toimus Koikkülas I üleriigiline kokkutulek ja esimesed uued noored võeti vastu noorkotkasteks ja kodutütardeks. 

1990. aastal taasasutati Kaitseliit. Aasta hiljem loodi ka Peastaabi juurde Noorte Kotkaste Peastaap, kes asus organisatsiooni juhtima.

Hõlpsamalt kulges organisatsiooni kohapealne taasloomine esialgu Lõuna-Eestis, eriti Tartumaal ja Viljandimaal. 1992. aasta lõpuks oli organisatsioonis ligi 300 noorkotkast.

 • 1989
 • 1990
 • 1992
 • Taasloodi NK orga­nisat­sioon.
 • 1.üle­riigiline KT ja NK kokku­tulek. 
 • Noor­kotkaid oli ca 300.
Palun oota