Peatükk 2.3 (IV järk)

Orienteerub kattega teedel 

Katsenõue loetakse täidetuks pärast orienteerumisülesannet, mis sisaldab iseseisvalt liikumist kattega teedel kaardi järgi, legendi järgi või teemärgistuse alusel.

Kaitseväe topograafiline kaart

Noorkotkad kasutavad orienteerumisel tihti just Kaitseväe topograafilist kaarti. 

Oled juba õppinud, et kaardi värvidel on kindel tähendus. ​Samuti peab tundma leppemärke.

Kaitseväe topograafiline kaart. 

Meeldetuletus!

 • Sinine – veekogud: jõed, järved, kraavid, soised alad (sinised triibud).
 • Valge – lagendik.
 • Roheline – mets, üksik puu.
 • Must – metsarajad ja erinevad väiksemad leppemärgid.

Teede tähised

Looduses on võimalik liikuda metsarajal, kruusateel ning kõvakattega teel ehk asfaltteel. 

Nii on nende teede tähistamiseks ka kindlad leppemärgid. 

Kruusatee tunned ära oranžika värvuse järgi.

Kõvakattega tee on tumepunane. 

Metsaraja, kruusatee ja kõvakattega tee märgistus Kaitseväe topograaflisel kaardil.
Metsaraja tähis on katkendlik joon. Foto: Kristjan Prii
Kruusateed tähistatakse oranžiga. Foto: Iiris Prosa
Kõvakattega teed märgistatakse tumepunasega. Foto: Iiris Prosa
 • Metsa­rada
 • Kõva­kattega tee
 • Kruusa­tee

Liikumine kaardi järgi

Kui tead, kus asud kaardil, ning sul on märgitud ka lõpp-punkt, pead kaardil esmalt vaatama läbi kogu liikumise marsruudi. 

Joonorientiirid on näiteks erinevad teed. Nende järgi on hea matkata. Selleks pööra kaarti selliselt, et sinu asukohast mööda teed soovitud asukohani tõmmatud joon kaardil ühtiks selle orientiiri suunaga looduses. 

Liikumisel jälgi hoolega, mis jääb sinust paremale ja vasakule. Kontrolli, kas kaardil olevad leppemärgid ühtivad looduses olevaga. 

Orienteeruma minnes ära unusta kompassi. Kompassi abil saad määrata põhja ja lõuna suunda. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Paremal on maja.
 • Liigud kõva­kattega teel.
 • Metsa­rada ristub teega.
 • Pööre vasakule.
Palun oota