Peatükk 2.10 (IV järk)

Oskab määrata koordinaate

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas teab, millised võivad olla koordinaadid, ning kasutab matkal koordinaatide määramist. 

Koordinaadid ja kilomeetervõrk

Noorkotkana osaled sa erinevatel matkadel ning rännakutel. Patrullvõistlustel on läbitavale vahemaale paigutatud kontrollpunktid. 

Selleks, et jõuda punktist punkti, saad sa kohtunikult järgmise punkti koordinaadid. Enne teele asumist pead määrama nende abil järgimise kontrollpunkti asukoha.

Koordinaatide määramine. Foto: Markus Sein, 2022
Joonisel on näha, et idast läände jooksevad numbrid 27, 28, 29 ja põhjast lõunasse 09, 08. 07. 

Koordinaadid on numbrite rivi, kus igal arvväärtusel on oma tähendus. Koordinaate kasutatakse mingi punkti või objekti asukoha määramiseks kaardil. 

Enne määrama asumist pead teadma, mis asi on kaardil kilomeetervõrk. Selleks nimetatakse kahte paralleelsete joonte kogumit, millest ühed jooksevad lõunast põhja ja teised läänest itta. 

Need jooned on nummerdatud kindla süsteemi järgi. Nendest paralleelsetest joontest tekibki ruut, mille sees hakatakse punkti asukohta koordinaatide abil määrama. 

Koordinaadid võivad olla erineva pikkusega. Noorkotkana puutud sa kõige enam kokku kuue- ning kaheksakohaliste koordinaatidega. Mida pikema koordinaadiga on tegu, seda täpsemalt saab punkti asukohta määrata. Ehk näiteks 1 : 50 000 kaardil näitab kuuekohaline koordinaat 100 m ning kaheksakohalikne 10 m täpsusega. 

Pea meeles! 

Kuuekohaline koordinaat 
koosneb kuuest numbrist. 

Pea meeles!

Kaheksakohaline koordinaat 
koosneb kaheksast numbrist. 

Koordinaatide määramine

Kuidas määrata koordinaate? Kõige lihtsam on alustada neljakohalistest koordinaatidest, et õppida ära esmane põhimõte. 

Neljakohalised koordinaadid annavad punkti asukoha 1 km täpsusega. Koordinaat koosneb kahest idapikkuse ja kahest põhjalaiuse numbrist. 

Näiteks koordinaadi 7330 puhul toimi järgmiselt: 

1. Tee koordinaat kaheks osaks. 

73 | 30

2. Leia kaardi külgedelt numbrid. 

 • Esimesed numbrid (73) on idapikkus ehk n-ö kaardil alumised numbrid.
 • Teised kaks numbrit (30) on põhjalaius ehk kaardil teljestiku juures olevad numbrid ülevalt alla.

3. Leia kaardil õige ruut. 

 • Otsi üles numbrid 73 ja 30.
 • Leia üles nende ristumiskoht. 
 • Sul on nüüd valikus neli ruutu – õige valik on ülevalt parem ruut (ruut nr 2)
 • Selles ruudus asub määratud punkt.  
Võistlusmatkadel liiguvad noorkotkad alati kaardi järgi, seega koordinaatide määramine on tähtis oskus. Foto: Iiris Prosa

Koordinaat: 7429


Selleks, et määrata punkti asukoht täpsemalt ka ruudu sees, peab kasutama kuue- või kaheksakohalist koordinaati. Kuuekohaline koordinaat on 100 m täpsusega. 

Kuidas määrata kuuekohalist koordinaati? Näiteks koordinaadi 357755 ning Kaitseväe kaardi, mille mõõtkava on 1 : 50 000-le, puhul toimi järgmiselt:

1. Jaga koordinaat kaheks osaks. 

Tõmba joon alla ka numbritele 35 ja 75, mis tähistavad koordinaatteljestiku numbreid. 

2. Otsi üles õige ruut. 

Samm number 1

 • Koordinaadil 357 | 755 on taaskord kaks esimest numbrit koordinaatteljestikult. 
 • Leia üles teljestikult numbrid 35 ja 75. 
 • Vali ristumisel õige ruut. 
Samm 1 – leia koordinaadi abil õige ruut kaardil. Sellel joonisel on näha, et koordinaadilt saab teljestikunumbrid 35 ja 75. 

3. Kompassi asetamine kaardile

 • Ruut on jagatud omakorda kümneks väiksemaks osaks. 
 • Saad nende osade leidmiseks kasutada näiteks kompassi. 
 • Leia kompassil koht, kus on näha kriipsukesi, millel on mõõtkava 1 : 50 000-le märgitud. 
 • Pane selle mõõtkava 0-punkt koordinaatide ristumiskohta mööda idapikkuse telge (st horisontaalselt). Nüüd näed, et üks ruut on jagatud kümneks osaks. 
Kompassi abil näeb, et üks ruut jaguneb kümneks väikeseks osaks. 

4. Leia asukoht. 

Samm number 2 

 • Tulles tagasi koordinaadi juurde 357 | 755, siis sul on veel kasutamata numbrid 7 ja 5. 
 • Kui kompass on õigesti asetatud, loe vastava ruudu ristumiskohast kompassil 7 sakki edasi. Tee teljestikule sellesse kohta väike täpp. 

Samm number 3

 • Aseta kompassi nullkoht koordinaatide ristumiskohas nüüd põhjalaiuse joonele (st vertikaalselt) selliselt, et sakid jooksevad alt üles. 
 • Loe üles 5 sakki ning tee teljele väike märge. 

Samm number 4

 • Vii kokku mõlema märke ristumiskoht ning see ongi punkti asukoht. 
Samm 2 – leia ruudu idapikkuse teljel (teljel nr 75) õige punkt. 
Samm 3 – leia ruudu põhjalaiuse joonel (teljel nr 35) õige punkt. 
Samm 4 –vii kokku mõlema märke ristumiskoht ning see ongi punkti asukoht. 

Hea teada! 

Kompassil vastava mõõtkava asemel võib kasutada ka joonlauda. Kaardil 1 : 50 000-le on ühe ruudu pikkus 2 cm. Sel juhul on iga saki vahe 2 mm. 

Näiteks sakini 2 on 4 mm, sakini 6 on 12 mm (ehk 1,2 cm). 

Pea meeles! 

Kui oled ära määranud punkti, siis veendu, et tegu on loogilise asukohaga. Näiteks üldjuhul asuvad kontrollpunktid teede ristumiskohtades, teedel, kraavide ääres, metsaservades. 

Kui oled määratud punkti saanud keset metsa või sood, siis kontrolli punkti asukohta! 

Kaheksakohalised koordinaadid annavad asukoha 10 meetri täpsusega. Nende koordinaatide määramisel toimi samamoodi nagu kuuekohalise koordinaadi määramisel. Näiteks koordinaadi 35757558 puhul toimi järgnevalt: 

 • Jaga koordinaat pooleks 3575 | 7558.
 • Mõlema numbri kaks esimest numbrit on koordinaatteljestikult – 35 ja 75
 • Leia koordinaatteljestikult õige ruut. 
 • Sul on veel kasutamata koordinaadist (3575 | 7558) numbrid 75 ja 58. Pane kompassil koht, kus on mõõtkava 
  ​1 : 50 000 märgitud telgede ristumiskohast idapikkuse teljele. 
 • Nüüd on iga sakk veelkord kümneks jagatud. 
 • Kasuta ära number 75. Leia üles sakk nr 7 ning arvesta juurde veel pool(ehk number 5) järgmise saki vahest. Märgi punkt teljele.
 • Kasuta ära number 58. Aseta kompassi 0-koht telgede ristumiskoha põhjalaiuse teljele verstikaalselt. Leia üles viies sakk ning arvesta juurde kaheksa väikest sammu kuni järgmise sakini. Märgi punkt teljele. 
 • Vii kokku mõlema märke ristumiskoht ning see ongi punkti asukoht.
Kaheksakohalisel koordinaadil tuleb arvestada ka sakkide vahepealseid vahemikke. 
Palun oota