Peatükk 3.4 (IV järk)

Oskab kasutada esmaseid tulekustutus­vahendeid

Katsenõue on täidetud, kui noor eristab teki ja kustuti kasutamisvõimalusi, on kontrollinud/vahetanud patareisid suitsuanduris ja reaalselt tulekustutiga kustutanud.

Tulekahju kustutamine 

Laagris võib juhtuda, et telgiahjust pudenevad söed telgi põrandale ja puhkeb tulekahju. Ka lõkkest lendu pääsenud sädemed võivad tulekahju tekitada. Noorkotkas võib sattuda olukorda, kus tuleb tuld kustutada. Kuna tuli levib väga kiiresti, on kiire tegutsemine ülioluline.

Tulekahju kustutamiseks kasutatakse

 • vett,
 • liiva,
 • tulekustutit,
 • tulekustutustekki (tulekustutusvaipa),
 • käepäraseid kustutusvahendeid.

Pea meeles! 

Tulekahju korral asu kustutama ainult siis, kui oled hinnanud selle ohutust ja enda võimekust.

Kustuta tuld ainult seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda elule ja tervisele.

 • oksad
 • pilliroog
 • õli
 • riided
 • bensiin
 • muld
 • lumi

Tulekustuti kasutamine

Tulekustuti kasutamine 

 • Eemalda kaitsesplint. 
 • Õues kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult.
 • Hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast, kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda. 
 • Lähene põlengule ohutu kaugusenisuuna voolikuots tulekolde suunas ja kustuta.

Kustutamisel arvesta järgmisi nõuandeid:

 • Tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusjuga põlemiskohta.
 • Lahtistes ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel suuna kustutusjuga vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina.
 • Põleva vedeliku kustutamisel siseruumides jälgi, et kustutusjuga ei ajaks põlevat vedelikku laiali.
 • Maha valgunud põleva vedeliku kustutamist alusta äärtelt ning kata järk-järgult kustutusjoaga kogu põlev pind.
Tulekustutiga kustutamine. Foto: Reimo Reimer
Kuidas kasutada tulekustutit? Video: Päästeamet
 • Hoia kustutusvooliku otsast kinni.
 • Kustuta!
 • Seisa nii, et tuul puhuks sul seljatagant.
 • Eemalda kaitsesplint.

Tulekustutusteki kasutamine

Tulekustutusteki kasutamine

 • Võta tulekustutusteki koti küljes olevatest rihmadest kinni ja tõmba hooga otse alla. 
 • Lähene põlevale kohale, hoides tekki enda ees sirgetel kätel, nii et käed jäävad teki varju. 
 • Kata põlev ese tekiga nii, et õhk ei pääseks tulekoldele ligi.
 • Jäta tekk põlemiskoha peale, kuni oled kindel, et tuli on täielikult kustunud.
 • Kui võtad teki liiga vara ära, võib tuli uuesti põlema lahvatada.
 • Pott või pann tuleks kindlasti kuumalt pliidilt eemale jahtuma tõsta, et vähendada uuesti süttimise ohtu.
Tulekustutustekiga kustutamine. Foto: 

Pea meeles!

Veega ei tohi kustutada toiduõlide, rasvade ja muude põlevvedelike põlenguid. 

Vee kasutamisel toimub plahvatus, mille tagajärjed on väga tõsised! 

Kasuta tulekustutustekki!

 • Kasuta kustutamiseks tulekustutustekki.
 • Kasuta kustutamiseks vett.
 • Põlev koht kata tulekustutustekiga nii, et õhk ei pääseks ligi.
 • Ära võta tekki liiga vara ära.
 • Eemalda tekk võimalikult ruttu.
 • Võta tekk siis ära, kui oled veendunud, et tuli on kustunud.
 • Ära eemalda kuumalt pliidilt potti või panni.
 • Eemalda pott või pann kuumalt pliidilt.

Pea meeles!

Tulekustutustekki saab kasutada vaid üks kord, sest tuli kahjustab vaipa, nii et teistkordsel kasutamisel võib ise viga saada. 

Suitsuandur

Väikesest leegist kulub tulekahju puhkemiseni vaid paar minutit. Võid ennast kodus turvaliselt tunda, kui oled paigaldanud suitsuanduri. Kuid paigaldamisest üksi on vähe, suitsuandur vajab ka hooldamist.

Suitsuanduri hooldamine

 • Kontrolli suitsuandurit vähemalt kord kuus. Tee seda testnuppu vajutades.
 • Kui testnupu vajutusele ei järgne piiksu, on patarei tühjenenud ja tuleb kohe uus panna.
 • Kui suitsuandur teeb aeg-ajalt üksikuid piikse, siis see tähendab, et seadme patarei on tühi või on andurisse kogunenud tolmu.
 • Suitsuandurit võib tolmust puhastada tolmuimeja või lapiga.
 • Kui pärast puhastamist andur endiselt aeg-ajalt piiksub, siis on aeg vahetada patarei.
Suitsuanduri hooldamine. Video: Päästeamet
 • Suitsuandurit ei pea kontrollima.
 • Kui vajutad suitsuanduri testnuppu, peab kostuma vali piiks.
 • Suitsuandurit tuleb regulaarselt kontrollida.
 • Suitsuanduri patarei ei saa kunagi tühjaks.
 • Suitsuandurit ei pea puhastama.
 • Suitsuandurit peab puhastama kaks korda aastas.

Kasutatud allikas: Päästeamet

Palun oota