Peatükk 4.3 (IV järk)

Täidab kodanikukohust õnnetusest teavitamisel 

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab kirjeldada enda tegevust õnnetusjuhtumi puhul ning kodanikuna olukorra turvalisuse eest seismisel, oskab abi kutsuda.

Eesti Vabariigi kodaniku kohustused

Iga noorkotkas on Eesti vabariigi kodanik. Eesti riigi põhiseaduses on kirjas kodaniku kohustused. Meie kõikide kohustus on aidata abivajajaid. Väga ootamatult võib meist igaüks sattuda õnnetusse. Abivajaja võib olla sinu sõber, trennikaaslane, ema, isa, vend või õde. Õnnetus võib olla tulekahjuliiklusõnnetus või muu sündmus. 

Õnnetused võivad juhtuda jalgrattasõidulmänguväljakul ja ka jalakäijana tänavatel. Sellistes olukordades on oluline anda esmaabi, et oma kaaslasi ja lähedasi aidata. Märka abivajajat!

Õnnetusjuhtum

Õnnetus on juhtum, mille tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju

Õnnetusjuhtumi korral peab kodanik tegema järgmist:

 • teatama juhtunust häirekeskusele - 112; 
 • kirjutama üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
 • liiklusõnnetus
 • välilaager jääb koroona tõttu ära
 • rühmapealik hilineb koondusele
 • tulekahju
 • redelilt kukkumine mänguväljakul
 • ema ja isa lähevad teatrisse
 • trennikaaslane väänab jala välja

Olukorra hindamine

Esmalt peab hindama olukorda – mis ja kus on juhtunud. Peale seda peab vajadusel helistama häirekeskusesse.

 • Hinda olukorda – mis on juhtunud?
 • Jää rahulikuks!
 • Taga ennekõike enda ja teiste abistajate ohutus!
 • Vajadusel märgista sündmuskoht lisaõnnetuste vältimiseks.
 • Selgita välja, mida on vaja teha ja milliseid abivahendeid selleks kasutada!

Helista 112

 • Räägi, mis juhtus ja kus juhtus!
 • Anna täpne informatsioon kannatanute kohta!
 • Kui tegemist on pereliikmega, siis on abiks ka teave igapäevaste ravimite kasutamise kohta.
 • Ära katkesta kõnet enne, kui oled selleks loa saanud!

Jää alati ootama kiirabi, politsei või päästjate saabumist

Võimalusel saada keegi kiirabile, politseile või päästjatele vastu (välisuksele, teeristile, tänavale vms), et anda märku, kus täpselt abi vajatakse. 

 • Mis juhtus?
 • Kus juhtus?
 • Milline on ilm.
 • Kannatanu pikkus.
 • Täpne informatsioon kannatanu kohta.

Kas ma võin kõne häirekeskusega ise lõpetada?

 • Jah
 • Ei

Kasutatud kirjandus: Kodaniku käsiraamat

Palun oota