Peatükk 4.4 (IV järk)

Selgitab Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti rolli

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas oskab oma sõnadega seletada, mis on Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded.

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligi 5000 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eestis oleks turvaline. Lisaks politseinikele on veel poolteist tuhat vabatahtlikku, kes panustavad oma vaba aega ja energiat abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjatena. 

Politsei- ja Piirivalveameti ülesanded on järgmised:

 • avaliku korra kaitsmine
 • liiklusjärelvalve, liiklejate abistamine, juhendamine, suunamine ja mõjutamine;
 • süütegudega tegelemine;
 • kadunud inimeste otsimine;
 • riigipiiri valvamine ja piirikontroll;
 • merereostuse avastamine ja likvideerimine; 
 • merel otsingu- ja päästetööde korraldamine;
 • dokumentide väljastamine (ID-kaart, pass, elamisload jms);
 • Vabariigi presidendi ja tema perekonna kaitsmine;
 • Vabariigi valitsuse määratud objektide valvamine.
Politseinikud. Foto: Politsei- ja Piirivalveameti galerii
Politseinikud koos kaitseväelasega. Foto: Kaitseväe galerii
Politseinikud Kaitseväe üritusel. Foto: Kaitseväe galerii
Piirivalvurid. Foto: Politsei- ja Piirivalveameti galerii
Värska kordoni piirivalvurid. Foto: Jaan Rõõmus
Politseinikud. Foto: Politsei- ja Piirivalveameti galerii

Mida tähendab sõna järelvalve?

Mida tähendab avalik kord

Mis on süütegu

Mis on demineerimine

Päästeamet

Päästeametis töötab veidi üle 2000 inimese. Päästeametil on  72 komandot, 4 pommigrupi ja 117 vabatahtlikku komandot.  Ööpäev läbi on valmis inimesi päästma 300 päästjat ja lisaks veel 200 vabatahtlikku päästjat. Päästjad jõuavad 15 minutiga appi 95%-le inimestest.

Päästeameti ülesanded on järgmised:

 • otsingu- ja päästetööd,
 • demineerimistööd,
 • järelevalve tuleohutuse üle,
 • päästesündmuse ennetamine, 
 • hädaolukorraks valmistumine, 
 • ehitustega seotud lubade väljastamine.

Häirekeskuse ülesanded on järgmised:

 • Vastata hädaabinumbrile 112 saabunud kõnedele.
 • Saadud info põhjal otsustada, kas sündmuskohale tuleb saata päästjad, kiirabi või politsei.
Päästeametis töötab väga palju erinevaid inimesi erinevate ülesannetega. Foto: Päästeameti galerii
Päästja ülesandeks ei ole ainult kustutustöö, vaid ka näiteks otsingu- või päästetööd. Foto: Päästeameti galerii
Päästeametis töötab sadu päästjaid ja neile on abiks ka vabatahtlikud päästjad. Foto: Päästeameti galerii
Pildil on Rapla päästekomando! Foto: Rauno Vahtre

Kuidas saab Päästeamet ennetada päästesündmusi?

 • Jagatakse tänavatel punaseid pastakaid.
 • Tehakse filme tuleohutusest.
 • Päästjad kannavad vormiriietust.
 • Kontrollitakse koolides tulekustuteid.

Kes otsustab, kes tuleb saata õnnetuskohale? 

Kuidas päästjad valmistuvad hädaolukorraks?

 • Pesevad ja triigivad oma riideid, viksivad saapaid.
 • Päästjatele korraldatakse õppepäevi, kus tuleb lahendada erinevaid olukordi.
 • Teevad valvekorra ajal ühiselt süüa.
Häirekeskus vastab hädaabikõnedele. Foto: Priit Simson
Häirekeskusesse helistades räägib sinuga päris inimene, mitte robot või automaatvastaja. Foto: Agnes Aus
Palun oota