Peatükk 3.1 (LÕK mat 9 I)

Pikkusühikute teisendamine

Tuleta meelde pikkusühikute vahelised seosed.

Suurema ühiku teisendan väiksemaks ühikuks korrutamistehte abil.

56. Täida lüngad.

1 sentimeeter onkorda suurem kui 1 millimeeter.

1 detsimeeter onkorda suurem kui 1 sentimeeter.

1 meeter onkorda suurem kui 1 detsimeeter.

1 meeter onkorda suurem kui 1 sentimeeter.

1 meeter onkorda suurem kui 1 millimeeter.

1 kilomeeter onkorda suurem kui 1 meeter.

57. Teisenda väiksemateks ühikuteks.

5 cm =  mm

2 dm =  cm

4 m =  cm

6 m =  dm

407 cm =  mm

76 dm =  cm

25 m =  cm

39 m =  dm

2065 cm =  mm

100 dm =  cm

3 m =  mm

81 m =  mm

120 m =  cm

3041 m =  dm

67 m =  mm

50 km =  m

58. Täida lüngad.

1 millimeeter onkorda väiksem kui 1 sentimeeter.

1 sentimeeter onkorda väiksem kui 1 detsimeeter.

1 detsimeeter onkorda väiksem kui 1 meeter.

1 millimeeter onkorda väiksem kui 1 meeter.

1 meeter onkorda väiksem kui 1 kilomeeter.

Väiksema ühiku teisendan suuremaks ühikuks jagamistehte abil.

59. Teisenda suuremateks ühikuteks.

70 mm =  cm mm

50 cm =  dm  cm 

90 dm =  m  dm

340 cm =  m  cm

645 mm =  dm  mm

7040 m =  km  m

45 946 mm =  cm  mm

84 302 cm =  dm  cm

6206 dm =  m  dm

50 806 cm =  m  cm

36 800 mm =  dm   mm

50 079 m =  km  m 

60. Teisenda.

24 cm 6 mm =  mm

70 cm 4 mm =  mm

5 dm 9 cm =  cm

8 dm 3 cm =  cm

7 m 89 cm =  cm

18 m 67 cm =  cm

4 km 600 m =  m

15 km 540 m =  m

76 mm =  cm  mm

39 mm =  cm  mm

62 cm =  dm  cm

47 cm =  dm  cm

129 cm =  m  cm

5428 cm =  m  cm

7651 m =  km  m

20 745 m =  km  m

Palun oota