Peatükk 3.2 (LÕK mat 9 I)

Massiühikute teisendamine

Tuleta meelde massiühikute vahelised seosed.

Suurema ühiku teisendan väiksemaks ühikuksabil.

61. Täida lüngad.

1 kilogramm onkorda suurem kui 1 gramm.

1 tsentner onkorda suurem kui 1 kilogramm.

1 tonn onkorda suurem kui 1 tsentner.

1 tonn onkorda suurem kui 1 kilogramm.

62. Teisenda väiksemateks ühikuteks.

6 kg =  g

500 kg =  g

4 ts =  kg

9 t =  kg

2 t =  ts

89 t =  kg

57 kg =   g

150 ts =  kg

76 ts =  kg

57 t =  kg

50 t =  ts

76 t =  ts

63. Täida lüngad.

1 gramm onkorda väiksem kui 1 kilogramm.

1 kilogramm onkorda väiksem kui 1 tsentner.

1 tsentner onkorda väiksem kui 1 tonn.

1 kilogramm onkorda väiksem kui 1 tonn.

Väiksema ühiku teisendan suuremaks ühikuksabil.

64. Teisenda suuremateks ühikuteks.

5000 g =  kg   g

600 kg =  ts   kg

9000 kg =  t   kg

80 ts =  t    ts

69 ts =  t    ts

46 708 g =  kg  g

6089 kg =  ts  kg

75 067 kg =  t  kg

37 420 ts =  t  ts

50 761 ts =  t  ts

Palun oota