Peatükk 5.2 (LÕK mat 9 I)

Kirjalik liitmine ja lahutamine 1 000 000 piires erijuhtudega

84. Arvuta kirjalikult vihikus.

628 457 + 134 286 = 

707 467 – 290 325 = 

284 197 + 480 327 = 

907 078 – 452 056 = 

431 567 – 96 705 = 

795 565 + 198 005 = 

532 179 – 99 707 = 

700 324 + 264 746 = 

85. Lahenda ülesanne.

Uuri tabelit. Mitme inimese võrra on linnaelanike arv muutunud kahekümne aastaga? Arvuta kirjalikult vihikus.

Linn

2000. a

2020. a

Elanike arvu muutus

Tallinn

400 378

443 920

Narva

68 880

55 905

Haap­salu

12 054

13 174

Pärnu

45 500

51 506

Tartu

101 169

95 326

Viljandi

20 756

17 092

Rahvaarv Eesti linnades Rahvastikuregistri andmetel

Mis linnades on rahvaarv kahekümne aastaga tõusnud?

 • Tallinn
 • Narva
 • Haapsalu
 • Pärnu
 • Tartu
 • Viljandi

86. Koosta skeemi põhjal ülesanne ja lahenda.

Vastus: 

87. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle tulemusi.

 • 745 343
 • 400 015
 • 776 165
 • 535 588
 • 401 648
 • 519 709
 • 651 115
 • 887 286
 • <
 • >

323 167 + 245 198 + 207 800 =

900 999124 087376 897 =

807 506207 457198 365 =

524 187 + 97 980 + 265 119 =

69 878 + 186 456 + 489 009 =

760 86789 645135 634 =

708 567321 452 + 264 000 =

897 005643 277 + 265 981 =

88. Koosta avaldis ja arvuta vihikus.

1. Mis arv on 127 896 võrra suurem arvust 379 879?

See arv on 

2. Mis arv on 356 118 võrra suurem arvust 200 789?

See arv on 

3. Mis arv on 180 013 võrra väiksem arvust 678 340?

See arv on 

4. Mis arv on 475 321 võrra väiksem arvust 800 000?

See arv on 

Järjesta vastused alates suurimast.

 • 556 907
 • 498 327
 • 324 679
 • 507 775

89. Koosta skeemi põhjal ülesanne ja lahenda. 

Vastus: 

90. Lahenda ülesanne.

Perekond Kivimäe sõitis autoga neljanädalasele ringreisile Euroopasse. Leia auto odomeetri näidu järgi, mitu kilomeetrit läbiti?

Odomeetri algnäit
Odomeetri lõppnäit

km km km

Vastus: Perekond Kivimäe läbis  kilomeetrit.

91. Määra tehete järjekord ja arvuta.

Järjesta vastused alates väikseimast.

 • 756 098
 • 335 033
 • 726 058

92. Lahenda ülesanne.

Perekond ostis kolmetoalise korteri hinnaga 92 230 €. Korteri kapitaalremondiks kulus 54 665 € võrra väiksem summa. Mööblit osteti 12 799 € eest. Kui palju raha kulutas perekond kokku?

Vastus: Perekonnal kulus  eurot.

93. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

1. Suurenda arvude 159 348 ja 98 798 summat arvude 456 090 ja 267 643 vahe võrra. 

(159 34898 798)(456 090267 643)

2. Suurenda arvude 709 407 ja 438 708 vahet arvude 163 745, 98 645 ja 167 456 summa võrra. 

(709 407438 708)(163 74598 645167 456)

3. Vähenda arvude 267 908 ja 265 435 summat arvude 567 341 ja 323 098 vahe võrra.

(267 908265 435)(567 341323 098)

94. Lahenda ülesanne.

Metsandusüliõpilased istutasid aasta jooksul 146 378 kaske. Kuuski istutati 345 678 võrra rohkem. Mände istutati 198 500 võrra vähem kui kuuski. Mitu puud istutasid üliõpilased?

Vastus: Üliõpilased istutasid  puud.

95. Lahenda ülesanne.

Konservitehas saatis kauplustesse 13 480 purgisuppi. Moosi saadeti kauplustesse 950 purki rohkem kui suppi. Marineeritud kurki saadeti poodidesse samapalju kui purgisuppi ja moosi kokku. Mitu purki tooteid saatis konservitehas kauplustesse?

 • 14 430
 • 13 480
 • 27 910

Purgisuppi

Moosi

Marineeritud kurke

Vastus: Kokku saatis konservitehas kauplusesse purki tooteid.

96. Koosta andmete põhjal ülesanne. Lahenda.

Vastus: 

97. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus.

1) 35 876 + 250 00697 668 + 103 77099 003

1. tehte vastus on 

2. tehte vastus on 

3. tehte vastus on 

4. tehte vastus on 

2) 90 05658 629 + 665 002202 700 + 65 223

1. tehte vastus on 

2. tehte vastus on 

3. tehte vastus on 

4. tehte vastus on 

3) 670 087563 909 + 575 20119 87022 003

1. tehte vastus on 

2. tehte vastus on 

3. tehte vastus on 

4. tehte vastus on 

98. Lahenda ülesanne.

Martin ja Kaisa lõpetasid Eesti Maaülikooli. Mõlemad kirjutasid oma lõputöö loomakasvatusest. Leia noorte teadlaste tööde mahtude erinevused.

Martin

Kaisa

Erinevus

Lehe­külgede arv

26

80

Sõnade arv

4203

20 550

Tähe­märkide arv

32 097

122 501

Ridade arv

640

7501

Palun oota