Peatükk 6.1 (LÕK mat 9 I)

Puuduva tehte­komponendi leidmine liitmisel

Tuleta meelde puuduva liidetava leidmine

Näide 1:

Millisele arvule tuleb liita 20, et saada 60?

Näide 2:

Milline arv tuleb liita arvule 50, et saada 70?

99. Leia puuduv liidetav. Arvuta kirjalikult vihikus.

Puuduva liidetava leiantehtega.

x + 54 064 = 676 513

x + 214 916 = 610 068

x + 984 609 = 1 000 000

Järjesta vastused väikseimast suurimani.

 • 395 152
 • 15 391
 • 622 449

790 013 + x = 1 000 000

814 655 + x = 972 543

72 806 + x = 675 013

Järjesta vastused suurimast väikseimani.

 • 209 987
 • 602 207
 • 157 888

100. Koosta avaldis. Arvuta kalkulaatoriga.

Liidetav

Liidetav

Summa

1.

x

345 670

709 435

2.

523 456

x

986 497

3.

670 000

x

905 674

4.

x

207 865

866 900

5.

x

309 807

786 678

1.

2.

3.

4.

5.

101. Koosta ülesandeid puuduva liidetavaga. Arvuta vihikus. Kontrolli.

Sobita arvud avaldistesse. Arvuta kirjalikult vihikus.

 • 208 714
 • 371 008
 • 610 081
 • 800 329

x += 345 567

+ x = 980 678

x += 507 856

+ x = 709 223

Järjesta x-de väärtused alates suurimast.

102. Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Kauplusesse telliti kahe päeva jooksul kokku 25 450 kg puu- ja köögivilju. Puuvilju oli 12 467 kg. Mitu kg telliti köögivilju?

Vali andmed.

Puuviljukg

Köögiviljukg

Puu ja köögivilju kokkukg

Vali võrdus.

 • 25 450 + x = 12 467
 • 12 467 + x = 25 450

Vali lahendus ja arvuta kalkulaatoriga.

 • x = 25 450 – 12 467
 • x = 25 450 + 12 467

Vastus: Köögivilju telliti  kilogrammi.

103. Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Maja ehitusplatsile telliti 36 500 tellist. Kui palju telliti punaseid telliseid, kui silikaattelliseid oli 17 469?

Koosta avaldis. Tundmatu on teine liidetav.

 • x
 • +
 • =
 • 17 469
 • 36 500

Arvuta.

Vastus: 

104. Koosta avaldis ja arvuta. Kontrolli kalkulaatoriga.

Koosta avaldis.

Esimene liidetav on 345 657, teine liidetav on teadmata. Summa on 400 000. Leia teine liidetav.

Arvuta.

 

Kontrolli. 

Koosta avaldis.

Esimene liidetav on teadmata, teine liidetav on 598 320. Summa on 790 899. Leia esimene liidetav.

 

Arvuta.

 

Kontrolli: 

Koosta avaldis.

Leia teine liidetav, kui esimene liidetav on 287 543 ja summa 367 500.

 

Arvuta.

 

Kontrolli: 

Palun oota