Peatükk 8.1 (LÕK mat 9 I)

Korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga erijuhtudeta

Tuleta meelde

Arvu korrutamisel kahekohalise arvuga:

 1. korrutan esimese teguri teise teguri ühelistega;
 2. esimest osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri üheliste järgu alla;
 3. korrutan esimese teguri teise teguri kümnelistega;
 4. teist osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri kümneliste järgu alla;
 5. liidan saadud osakorrutised.

150. Arvuta.

3 1 5 2 4 · 2 8 +

2 7 3 4 2 · 1 9 +

7 8 2 9 · 3 4 +

3 4 5 7 · 2 4 +

151. Lahenda ülesanne.

Koolile osteti 89 lauda ja sama palju toole. Üks laud maksis 186 eurot ning üks tool 92 eurot. Kui palju maksis kogu ost?

Sobita mööbel hindadega.

 • Lauad
 • Toolid
 • Sisustus kokku
 • 16 544 eurot
 • 8188 eurot
 • 24 742 eurot

Tuleta meelde

Arvu jagamisel kahekohalise arvuga:

 1. alustan jagamist siis, kui järkudest moodustuv arv on jagajast suurem või sellega võrdne;
 2. jagan esimese jagatava arvu ja kirjutan saadud arvu jagatisse;
 3. korrutan selle arvu jagajaga, et saaksin teada, mis arvu ma tegelikult jagasin;
 4. lahutan, et saaksin teada, mitu ühikut jääb veel jagada (jääk peab olema väiksem kui jagaja);
 5. toon järgmise järgu alla;
 6. jätkan jagamist samamoodi kuni lõpuni.

152. Arvuta.

7 1 4 6 9 2 : 2 2 =

9 5 6 5 5 6 : 1 8 =

7 8 3 1 7 4 : 4 2 =

4 3 2 3 2 7 : 1 7 =

153. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle jagatisi.

84 366 : 18

164 952 : 12

755 936 : 16

513 324 : 98

42 372 : 18

67 824 : 72

878 768 : 88

943 488 : 12

513 776 : 16

196 614 : 99

91 648 : 64

36 288 : 27

154. Koosta avaldis. Arvuta kalkulaatoriga.

1. Suurenda arvude 136 576 ja 127 891 vahet 27 korda.

()

I tehte vastus 

Lõppvastus 

2. Korruta arvude 6758 ja 8576 summa arvude 18 675 ja 18 638 vahega.

()()

Liitmistehte vastus 

Lahutamistehete vastus 

Korrutamistehte vastus 

3. Suurenda arvude 1 000 000 ja 976 803 vahet 27 korda.

()

I tehte vastus 

Lõppvastus 

4. Korruta arvude 681 342 ja 659 796 vahe arvuga 18.

()

Lahutamistehte vastus 

Korrutamistehte vastus 

5. Vähenda arvude 34 523 ja 713 888 summat 83 korda.

()

I tehte vastus 

Lõppvastus 

6. Jaga arvude 407 869 ja 483 779 summa arvude 65 780 ja 65 744 vahega.

()()

Liitmistehte vastus 

Lahutamistehete vastus 

Korrutamistehte vastus 

155. Kui suure summa eest telliti kooli uusi õpikuid?

Õpik

Hind

Kogus

Komp­lekti hind

"Inimese ana­toomia"

17 €

15 tk

 €

"Eesti õige­keelsus­õpik"

35 €

15 tk

 €

"Suur ladumis­aabits"

9 €

22 tk

 €

Maksumus kokku

 €

156.Lahenda ülesanne.

Metsamajand istutas 663 456 puud. Mände istutati 458 144, kaski istutati 16 korda vähem. Ülejäänud puud olid kuused. Mitu kuuske istutas metsamajand?

Kaski istutati 

Kuuski istutati 

157. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus.

1. (7802 – 4079) ⋅ 52

I tehte vastus 

Lõppvastus on 

2. 100 000 – 19 548 : 27 – 69 999

I tehte vastus 

II tehte vastus  

Lõppvastus 

3. 709 405 + 1457 ⋅ 38 – 46 075 

I tehte vastus 

II tehte vastus 

Lõppvastus 

4. 24 ⋅ 32 426 + 34 408 : 46 + 41 472 : 32 

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus  

IV tehte vastus 

Lõppvastus 

5. 106  542 : 27 + 27 304 ⋅ 36 – 407 893

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

Lõppvastus  

6. 4575 : 61 + (14 ⋅ 18 276156 074)

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

Lõppvastus 

158. Lahenda ülesanne.

Männi talu peremees sai oma põllult 3125 kg kartuleid. Köögivili viidi kauplustesse 25 kg kottides. Mitu kotti kartuleid viis talunik müüki?

Vastus: Talunik viis müüki  kotti kartuleid.

159. Arvuta kalkulaatoriga. Sobita avaldis vastusega.

 • 1324 ⋅ 32
 • 26 122 ⋅ 12
 • 14 115 ⋅ 23
 • 31 412 ⋅ 19
 • 71 223 ⋅ 11
 • 42 368
 • 313 464
 • 324 645
 • 596 828
 • 783 453
 • 7668 : 36
 • 8667 : 27
 • 19 256 : 83
 • 35 568 : 57
 • 13 328 : 28
 • 213
 • 321
 • 232
 • 624
 • 476

160. Leia, kui palju maksis uue lastelaagri magamistubade sisustus.

Kauba nimetus

Hind

Kogus

Maksu­mus

Nari

321 €

46

 €

Riide­kapp

251 €

23

 €

Kirjutus­laud

66 €

23

 €

Tool

45 €

46

 €

Riiul

92 €

23

 €

Kokku

 €

161. Lahenda ülesanne.

Reisifirma annetas heategevuslikule loteriile 24 reisipaketti väärtusega 1386 € reis. Mitu eurot annetas reisifirma heategevuseks?

Vastus: Reisifirma annetas heategevuseks  eurot.

Palun oota