Peatükk 7.1 (LÕK mat 9 I)

Mitme­nimeliste arvude liitmine ja lahutamine

Tuleta meelde

Mitmenimeliste arvude liitmisel ja lahutamisel:

 1. teisendan vajadusel mitmenimelise arvu ühenimeliseks;
 2. alustan liitmist või lahutamist ühelistest;
 3. teisendan vastuse nii suurteks ühikuteks kui võimalik.

123. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobivad ühikud.

400 km 50 m + 72 km 950 m =

360 m 89 cm + 34 m 5 cm =

16 m 10 cm – 7 m 65 cm =

264 km – 198 km 500 m =

124. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobivad ühikud.

7 t 300 kg + 16 t 960 kg =

60 ts – 16 ts 83 kg =

350 kg 700 g + 69 kg 850 g =

9 t – 784 kg =

125. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobivad ühikud.

18 min 10 sek + 7 min 50 sek =

46 min 2 sek – 28 min 14 sek =

12 h 45 min + 11 h 15 min =

6 h 20 min – 2 h 55 min =

126. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobivad ühikud.

255 € 67 s + 326 € 95 s =

286 € 30 s – 79 € =

280 € – 116 € 25 s =

26 € 79 s + 18 € 88 s =

127. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobivad ühikud.

6 l 7 dl + 8 l 5 dl =

4 l 50 ml – 3 l 60 ml =

4 dl 60 ml – 2 dl 75 ml =

128. Arvuta kirjalikult vihikus. Vali sobiv vastus.

575 € 86 s + 326 € 99 s = 

54 min 15 sek – 36 min 24 sek = 

18 m – 325 cm = 

139 m – 96 m 17 cm = 

5 l – 20 dl = 

77 € – 68 € 75 s = 

1000 km – 19 km 200 m = 

200 ts – 30 kg = 

9 h 30 min – 7 h 45 min = 

1 l – 300 ml = 

129. Lahenda ülesanne.

Võitööstusesse tuuakse iga päev piima kahest talust ja ühest osaühingust. Esimene talu toob päevas 3 t 585 kg piima, teine talu 4048 kg rohkem kui esimene. Osaühing toob piima nii palju kui mõlemad talud kokku. Mitu tonni piima tuuakse päevas võitööstusesse?

Iga päev toob ...

 • 11 218 kg
 • 7633 kg
 • 3585 kg

... I talupiima

... II talupiima

... osaühingpiima

Vastus: Iga päev tuuakse võitööstusesse  tonni ja  kilogrammi piima.

130. Lahenda ülesanne.

Mesinik sai kevadel mesitarudest 56 kg 760 g õiemett. Suvel sai ta aga 48 kg 867 g võrra rohkem lehemett. Kanarbikumett saadi lehemeest 35 kg 500 g võrra vähem. Kui suur oli mesiniku meesaak kokku?

Andmed:

Õiemett  kg  g

Lehemett  kg  gkui

Kanarbikumett  kg  gkui

kokku?

Korrasta lahendusplaan.

 • Kui suur oli meesaak kokku?
 • Kui palju sai mesinik lehemett?
 • Kui palju sai mesinik kanarbikumett?

Arvuta.

1.  kg g + kg g kg g

2.  kg g kg g kg g

3.  kg g kg g + kg g kg g

Vastus: 

131. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus.

1. (25 m 50 cm + 8 m 96 cm) – 16 m 76 cm

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

2. 25 kg 85 g – (12 kg 400g + 3 kg 800 g)

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

3. 156 € 90 s + 98 € 45 s – 106 € 75 s

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

4. 397 m – ( 96 m 90 cm + 185 m 45 cm)

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

5. 41 t 70 kg + 12 t 35 kg – 9 t 650 kg

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

132. Lahenda ülesanne.

Euroopa kõrgeim mäetipp Elbrus on 5642 m kõrge. Kõrguselt teine mägi Mont Blanc on aga 833 m madalam. Aasias asuv maailma kõige kõrgem mäetipp Mount Everest on aga 4040 m kõrgem kui Mont Blanc. Kui kõrgele ulatub maailma kõige kõrgem mäetipp?

Elbruse kõrgus on  meetrit.

Mont Blanci kõrgus on  meetrit.

Mount Everest on  meetrit kõrge.

133. Lahenda ülesanne.

Perekond võttis korteriremondiks 7400 € laenu. Akende vahetus läheks maksma 2356 € 35 s, vannitoa remont 4010 € 80 s ja elektrijuhtmete vahetus 1030 € 85 s. Kas perekonnal jätkub laenust? Mitu eurot jääb üle / tuleb puudu?

Kulutused kokku  eurot ja  senti.

Raha

 • jääb üle
 • tuleb puudu

 eurot ja  senti.

134. Koosta joonise põhjal ülesanne. Kirjuta ja lahenda vihikusse.

Vali lahendusplaani küsimused.

 • Kui palju oli õunu?
 • Kui palju oli pirne?
 • Kui palju oli ploome?
 • Kui palju oli puuvilju kokku?

Vastus:

Pirne  t  kg

Ploome  t  kg

135. Lahenda ülesanne.

Kuu algul oli perenaisel 8 kg 250 g jahu ja 6 kg 200 g tangu. Kuu lõpul oli tal järel 1 kg 800 kg jahu ja 1 kg 250 g tangu. Kui palju oli kuu jooksul kulutatud jahu kogus suurem kulutatud tangu kogusest?

Kulutatud jahu kogus

kg g kg g kg g

Kulutatud tangu kogus

kg g kg g kg g

Kulutatud koguste vahe

kg g kg g kg g

136. Uuri tabelit ja vasta küsimustele.

Riik

Taasiseseisvumise aeg

Eesti

20. august 1991

Läti

21. august 1991

Leedu

11. märts 1990

Gruusia

9. aprill 1990

Armeenia

23. august 1991

1. Mitu aastat ja kuud on möödunud iga riigi taasiseseisvumisest?

Eesti

 aastat  kuud

Läti

 aastat  kuud

Leedu

 aastat  kuud

Gruusia

 aastat  kuud

Armeenia

 aastat  kuud

2. Esimesena kuulutas iseseisvuse välja Leedu Vabariik. Kui palju hiljem taasiseseisvusid teised vabariigid?

Eesti

 päeva  kuud  aastat

Läti

 päeva  kuud  aastat

Gruusia

 päeva  kuud  aastat

Armeenia

 päeva  kuud  aastat

137. Koosta ülesanne ja lahenda vihikus.

Vastus: Kolmandal päeval paigutati veskissevilja.

138. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus.

1) 13 m 43 cm + 5 m 48 cm + 5 m 53 cm =  m  cm

2) 13 m 6 dm + 8 m 9 dm + 2 m 8 dm =  m  dm

3) 9 ts 85 kg + 16 ts 68 kg + 1 ts 16 kg =  ts  kg

139. Lahenda ülesanne.

Rühm geolooge läks ekspeditsioonile Arktikasse 23. märtsil ja saabus sealt 16. oktoobril. Kui kaua kestis ekspeditsioon?

Vastus: Ekspeditsioon kestis  kuud ja  päeva.

140. Lahenda ülesanne.

Skaudid läksid matkale 1. mail kell 9.00. Matk kestis 1 ööpäeva ja 9 tundi. Millal lõppes matk?

Vastus: Matk lõppes

 • 2. mail kell 9.00
 • 1. mail kell 00.00
 • 2. mail kell 18.00
 • 3. mail kell 12.00

Matk kestis  tundi.

141. Arvuta peast.

16 a 7 k + 6 a 5 k =  a  k =  a

28 a 8 k + 7 a 9 k =  a  k =  a  k

36 a 5 k + 6 a 7 k =  a  k =  a

8 a 9 k + 17 a 7 k =  a  k =  a  k

13 a 10 k – 8 a 8 k =  a  k

16 a – 7 a 9 k =  a  k

37 a 5 k – 14 k =  a  k

19 a 6 k – 9 a 9 k =  a  k

142. Lahenda ülesanne.

Tallinn–Stockholmi laev väljus sadamast kell 18.00. Stockholmi jõudis laev 17 tunni pärast. Mis kell jõudis laev Stockholmi?

Vastus: Laev jõudis Stockholmikell.

143. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus.

1. 862 € 90 s + 26 € 50 s – 108 € 70 s

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

2. 695 m – (196 m 84 cm – 172 m 34 cm)

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

3. 6 m 660 mm + 12 m 450 mm – 3 m 980 mm

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

4. 92 t 80 kg + 9 t 85 kg – 16 t 850 kg

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

5. 228 km 400 m – 195 km 482 m + 860 m

I tehte vastus on 

Lõppvastus on 

144. Lahenda ülesanne.

Teine maailmasõda algas 1. septembril 1939. a ja lõppes 2. septembril 1945. a. Kui kaua kestis Teine maailmasõda?

Vastus: Teine maailmasõda kestis ja .

145. Lahenda ülesanne.

Kino kassa müüs pileteid esimesele seansile 1220 € 91 s eest, teisele seansile 79 € 62 s eest vähem ja kolmandale seansile 131 € 47 s eest rohkem kui esimesele seansile.
​Kui palju raha sai kino kassa piletite müügist kolme seansi eest kokku?

Andmed:

I seansile  €  s eest

II seansile  €  s eest pileteid kui

III seansile  €  s eest pileteid kui

Kui palju teenis kinoseansi eest?

Korrasta lahendusplaan.

 • Kui suure summa eest müüdi piletid kolmele seansile?
 • Kui suure summa eest müüdi piletid II seansile?
 • Kui suure summa eest müüdi piletid III seansile?

Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita piletitulud.

 • Teise seansi piletitulu
 • Kolmanda seansi piletitulu
 • Kolme seansi piletitulu
 • 141 € 29 s
 • 352 € 38 s
 • 714 € 58 s

146. Lahenda ülesanne.

Lauri sai 15. oktoobril 16-aastaseks. Millal Lauri sündis?

Vastus: 

147. Lahenda ülesanne.

Leia enda vanus aastates, kuudes ja päevades.

Vastus: Olen praegu  aastat,  kuud ja  päeva vana.

148. Arvuta kirjalikult vihikus. Lohista vastused sobivatesse kohtadesse.

 • 67 kg 510 g
 • 151 m 95 cm
 • 25 min 52 sek
 • 916 km 400 m
 • 109 € 55 s
 • 2 h 15 min
 • 84 kg 450 g
 • 91 € 45 s

116 m 18 cm + 35 m 77 cm =

67 kg 500 g + 16 kg 950 g =

89 € 65 s + 19 € 90 s =

8 min 7 sek + 17 min 45 sek =

986 km – 69 km 600 m =

78 kg – 10 kg 490 g =

159 € – 67 € 55 s =

4 h – 1 h 45 min =

149. Lahenda ülesanne.

Puuviljalattu toodi 2095 kg ploome. Õunu toodi 2900 kg rohkem kui ploome ning pirne toodi 1450 kg vähem kui õunu. Kui palju puuvilju toodi lattu?

Vastus: 

Õunu toodi

kg kg kg

Pirne toodi

kg kg kg

Puuvilju toodi

kg kg kg kg

Palun oota