Peatükk 14.1 (LÕK mat 9 I)

Pindalaühikud

293. Täida töökorraldused.

Lohista nimetused sobivale kujundile.

RISTKÜLIK
RUUT

Vali lausesse sobiv sõna.

Ristküliku küljed onpikkusega.

Ruudu küljed onpikkusega.

294. Täida töökorraldused.

Joonesta vihikusse samade mõõtudega kujundid.

Jaota kujundid vihikus 1 cm² suurusteks osadeks.

Ristküliku pindala on  cm².

Ruudu pindala on  cm².

Pane tähele

Pinna suurust ehk pindala mõõdetakse ruutühikutega:

  • 1 mm pikkuse küljega ruudu pindala nimetatakse ruutmillimeetriks ja tähistatakse 1 mm²
  • 1 cm pikkuse küljega ruudu pindala nimetatakse ruutsentimeetriks ja tähistatakse 1 cm²
  • 1 dm pikkuse küljega ruudu pindala nimetatakse ruutdetsimeetriks ja tähistatakse 1 dm²
  • 1 m pikkuse küljega ruudu pindala nimetatakse ruutmeetriks ja tähistatakse 1 m²
  • 1 km pikkuse küljega ruudu pindala nimetatakse ruutkilomeetriks ja tähistatakse 1 km²
  • Suuremate pindalade korral on ühikuteks aar (a) ja hektar (ha)

295. Teisenda ruutmillimeetriteks.

2 cm² =  mm²

11 cm² =  mm²

40 cm² =  mm²

3 dm² =  mm²

15 dm² =  mm²

40 dm² =  mm²

296. Teisenda ruutsentimeetriteks.

3 dm² =  cm²

12 dm² =  cm²

24 dm² =  cm²

2 m² =  cm²

14 m² =  cm²

53 m² =  cm²

500 mm² =  cm²

1300 mm² =  cm²

200 mm² =  cm²

600 mm² =  cm²

2600 mm² =  cm²

7600 mm² =  cm²

297. Teisenda ruutdetsimeetriteks.

6 m² =  dm²

9 m² =  dm²

15 m² =  dm²

27 m² =  dm²

83 m² =  dm²

102 m² =  dm²

300 cm² =  dm²

700 cm² =  dm²

900 cm² =  dm²

2000 cm² =  dm²

7600 cm² =  dm²

5400 cm² =  dm²

298. Teisenda ruutmeetriteks.

6 a =  m²

4 a =  m²

17 a =  m²

53 a =  m²

7 ha =  m²

2 ha =  m²

13 ha =  m²

80 ha =  m²

700 dm² =  m²

400 dm² =  m²

800 dm² =  m²

2000 dm² =  m²

3700 dm² =  m²

8300 dm² =  m²

299. Teisenda ruutkilomeetriteks.

20 000 m² =  km²

78 000 m² =  km²

243 000 m² =  km²

700 000 m² =  km²

450 000 m² =  km²

1 000 000 m² =  km²

Yellowstone'i rahvuspark Ameerika Ühendriikides, 8987 km²

300. Teisenda aarideks.

200 m² =  a

500 m² =  a

700 m² =  a

4200 m² =  a

6900 m² =  a

5000 m² =  a

4 ha =  a

16 ha =  a

90 ha =  a

62 ha =  a

200 ha =  a

89 ha =  a

301. Teisenda hektariteks.

300 a =  ha

700 a =  ha

600 a =  ha

7300 a =  ha

9000 a =  ha

5600 a =  ha

30 000 m² =  ha

190 000 m² =  ha

780 000 m² =  ha

460 000 m² =  ha

600 000 m² =  ha

1 000 000 m² =  ha

302. Teisenda nõutud ühikuteks.

2 dm² =  cm²

67 dm² =  cm²

35 m² =  cm²

6 m² =  dm²

17 m² =  dm²

5 a =  m²

23 a =  m²

5 ha =  m²

9 ha =  m²

407 m² =  a  m²

390 m² =  a  m²

264 m² =  a  m²

11 800 m² =  ha  m²

603 a =  ha  a

490 a =  ha  a

579 a =  ha  a

50 900 m² =  ha  a

Palun oota