Peatükk 14.2 (LÕK mat 9 I)

Pindala arvutamine

Pane tähele

Pindala = külje pikkus ⋅ külje pikkus

Selleks, et leida ristküliku pindala,
​tuleb mõõta tema lähiskülgede pikkused ja
​need omavahel korrutada.

Selleks, et leida ruudu pindala,
​tuleb mõõta tema ühe külje pikkus ja
​see iseendaga korrutada.

303. Täida töökorraldused.

1. Joonesta vihikusse samade mõõtudega kujundid. 

2. Jaota kujundid vihikus 1cm² suurusteks osadeks.

3. Leia ristküliku pindala

a cm

b cm


S cm cm = 

4. Leia ruudu pindala.

a cm


S cm cm = 

304. Täida töökorraldused.

1. Joonesta vihikusse ristkülik, mille külgede pikkused on 3 cm ja 7 cm.

2. Täida lüngad. Leia pindala.

a cm

b cm

Ristküliku pindala leidmiseks tulebtemapikkused.

S cm cm = 

3. Märgi joonisel ristkülikud.

305. Täida töökorraldused.

1. Joonesta vihikusse ruut, mille külg on pikkusega 4 cm.

2. Täida lüngad. Leia pindala.

a cm

Ruudu pindala leidmiseks tuleb mõõta temaküljeja see iseendaga.

S cm cm = 

3. Märgi joonisel ruudud.

306. Täida töökorraldused.

Mõõda oma klassiruumi külgede pikkused. 

Klassiruumi põranda pikkus on  m  cm =  cm

Klassiruumi põranda laius on  m  cm =  cm

Arvuta pindala. Kasuta kalkulaatorit.

 cm cm =  cm² =  m²

Vastus: 

307. Lahenda ülesanne.

Maalritel oli vaja valgeks värvida vastvalminud kortermaja tubade laed. Lagede kogupindala oli 1600 m². 5 l värvinõust jagus 50 m² lagede värvimiseks.
​Mitu 5 l värvianumat maalritel vaja läks?
​Kui palju läks värv maksma, kui 1 l värvi hind oli 3 eurot 95 senti?

Arvutan, mitu 5 l värvinõud maalritel vaja läks.

1600 m² m²  =  värvinõud

Arvutan 5-liitrilise värvianuma hinna.

 € s =  €  s

Leian kogu kulunud värvi maksumuse.

 €  s =  €

308. Lahenda ülesanne.

Perekond tegi vannitoas remonti. Plaatidega kaeti kolm seina. Vannitoa seinte laiused on 3 m, 1 m 50 cm, 1 m 50 cm ning kõrgus 2 m.
​Mitu keraamilist plaati kulus plaatimiseks, kui plaatide mõõdud olid 40 cm x 25 cm?
​Kui suur oli plaatide kogumaksumus, kui 1m² plaate maksis 16 eurot 40 senti?

1. Kui suur seinapindala plaaditi?

Plaaditi seina.

2. Mitu keraamilist plaati kulus?

Plaate kulus  tükki.

3. Kui suur oli plaatide kogumaksumus?

Plaadid läksid maksma  eurot.

309. Täida töökorraldused.

1. Tee tööraamatus vajalikud mõõtmised. Arvesta, et 1 cm joonisel vastab 1 m tegelikkuses.

2. Ümarda saadud tulemused täis(senti)meetriteks.

3. Arvuta korteris olevate ruumide pindalad.

4. Lohista ruumidele sobivad pindalad.

5. Leia sobitatud pindalade põhjal korteri kogupindala. 

Vastus: Korteri kogupindala on  m².

9 m²
18 m²
12 m²
24 m²
15 m²
30 m²
16 m²

310. Lahenda ülesanne.

Põllu pikkus on 900 m ja laius sellest 400 m väiksem. Leia põllu pindala hektarites.

Leian põllu:

 m m =  m

Arvutan põllu pindala:

S m m =  m²

Teisendan vastuse:

 m² =ha

311. Lahenda ülesanne.

Kase talu heinamaa pikkus on 250 m ja laius 5 korda väiksem. Lepa talu heinamaa pikkus on 450 m ja laius 3 korda väiksem. Kumb heinamaa on suurem ja kui palju?

Pikkus (m)

Laius (m)

Pindala (m²)

Pindala (ha)

Kase talu heinamaa

250

Lepa talu heinamaa

450

Vastus:heinamaa on ehk  ha võrra suurem kuiheinamaa.

312. Lahenda ülesanne.

Kuuseistikud istutatakse 1 m vahega. Leia, mitu kuuske on vaja, et niimoodi katta 25 m² suurune ala. Tulemuse õigsuse kontrollimiseks tee vihikusse joonis (arvestades, et 1 m looduses märgid vihikus 1 cm-ga).

NB! Sobivaid lahendusi on mitu.

Vastus: Maatükile mahub kokku  kuuske.

313. Lahenda ülesanne.

Kolmekorruselise kortermaja üldpindala on 1872 m². Maja keldrikorrusel asuvad kütteruum, abiruumid ja majaelanike keldriboksid.
​Kui suur on ühe korruse pindala?
​Kui suur osa kinnistust jääb parklaks ja mänguväljakuks, kui elamu on ehitatud 3253 m² suurusele maa-alale?

Täida lüngad. Tee vajalikud arvutused.

Majal on keldrikorrusega kokkukorrust.

Leian ühe korruse pindala:

1872 m² m²

Arvutan, kui suur osa kinnistust jääb parklaks ja mänguväljakuks:

m² =  m²

314. Täida töökorraldused.

1. Joonesta vihikusse oma toa (korteri või maja) plaan. Arvesta, et 1 m tegelikkuses vastab 1 cm joonisel.

2. Leia pindala.

Vastus: Minupindala on .

Palun oota