Peatükk 15.1 (LÕK mat 9 I)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond

Väljaandja Haridus- ja Teadusministeerium

Digiõpiku „Matemaatika 9. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 9. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Digiõpikut saab paralleelselt kasutada „Matemaatika tööraamat 9. klassile“ paberversiooniga. Paberkandjal tööraamatute pdf-versioonid on leitavad siit. Paberkandjal tööraamatuid saab soetada e-poest.

Õpiku autorid Kadri Männiksaar ja Ragne Kuusk
Haridustehnoloog Mari Tõnisson

Retsensendid ​Tiiu Kaljas, Kristi Käärik
Õppematerjali katsetasid Lii Helmet (Tartu Kroonuaia Kool), Eda Proos (Haapsalu Viigi kool)

Fotod Shutterstock​, kui pildi allkiri muule allikale ei viita

CC-BY-SA 3.0

Palun oota