Peatükk 2.12 (LÕK mat 3)

Kahekohaliste arvude liitmine (43 + 23)

Näide:

3

4

+

2

3

=

5

7

3

4

=

3

0

+

4

2

3

=

2

0

+

3

3

0

+

2

0

=

5

0

4

+

3

=

7

5

0

+

7

=

5

7

Jaotan liidetavad

täiskümneteks ja ​ühelisteks.

• Liidan täiskümned:

30 + 20 = 50

• Liidan ühelised:

  4 +   3 =   7

• Liidan täiskümnele ühelised:

50 +   7 = 57

147. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

5

4

+

3

2

=

5

4

=

5

0

3

2

=

2

5

0

+

3

0

=

4

+

2

=

=

4

3

+

2

1

=

4

3

=

3

2

1

=

2

0

4

0

+

2

0

=

3

+

1

=

=

148. Arvuta. Sobita.

Reasta pliiatsite värvid alates suuremast vastusest.

149. Lahenda ülesanne.

Aiandist toodi lille-poodi 45 tulpi. Roose toodi 32 võrra rohkem kui tulpe. Nelke toodi 21 võrra rohkem kui roose.
​Mitu nelki toodi lille-poodi?

150. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

66 + 32

=

A

45 + 24

=

E

58 + 41

=

N

37 + 22

=

L

56 + 33

=

M

63 + 32

=

T

Kirjuta lünka sobiv täht.

89

98

99

95

69

59

151. Arvuta. Vali. Kas vastus on paaris- või paaritu arv?

  • paaris-arv
  • paaritu arv
  • paaris-arv
  • paaritu arv
  • paaris-arv
  • paaritu arv
  • paaris-arv
  • paaritu arv
Palun oota