Peatükk 2.13 (LÕK mat 3)

Kahekohaliste arvude liitmine (24 + 32)

Näide:

2

4

+

3

2

=

5

6

3

2

=

3

0

+

2

2

4

+

3

0

=

5

4

5

4

+

2

=

5

6

Jaotan teise liidetava

​täiskümneteks ja ühelisteks.

• Liidan esimesele liidetavale teise liidetava täiskümned: 24 + 30 = 54

• Saadud vastusele liidan teise liidetava ühelised: 54 + 2 = 56

152. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

2

7

+

3

1

=

3

1

=

3

0

2

7

+

3

0

=

+

=

3

2

+

5

6

=

5

6

=

6

3

2

+

5

0

=

+

=

153. Arvuta.

43 + 54 = 

26 + 43 = 

12 + 53 = 

34 + 55 = 

Keera telefon laiupidi.

Sobita.

65 punane, 69 sinine, 89 kollane, 97 roheline

 • 43 + 54
 • 26 + 43
 • 34 + 55
 • 12 + 53

154. Lahenda ülesanne.

Poodi toodi 13 kasti viina-marju.
​​Apelsine toodi 24 kasti rohkem kui viina-marju.
​Kiivisid toodi 42 kasti võrra rohkem kui apelsine.
​Mitu kasti kiivisid toodi kauplusesse?

155. Arvuta.

23 + 75 = 

37 + 61 = 

42 + 56 = 

33 + 56 = 

24 + 65 = 

36 + 53 = 

Sobita ülesanded õigesse majja.

 • 23 + 75
 • 36 + 53
 • 37 + 61
 • 42 + 56
 • 24 + 65
 • 33 + 56

156. Arvuta vihikus. Sobita.

 • 88
 • 78
 • 97
 • 67
 • 98

157. Lahenda ülesanne.

Parki istutati 23 tamme. ​Kastaneid istutati 34 võrra rohkem kui tammesid. ​Vahtraid istutati 22 võrra rohkem kui kastaneid.
​Mitu vahtrat istutati parki?

158. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

36 + 62

=

E

57 + 21

=

K

14 + 63

=

H

35 + 53

=

A

73 + 24

=

L

62 + 34

=

V

Kirjuta lünka sobiv täht.

78

88

77

96

98

97

Näide:

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

• Liidan ühelised: 4Ü + 2Ü = 6Ü
​• Liidan kümnelised: 3K + 2K = 5K

159. Arvuta.

5 3 + 2 4

6 2 + 3 6

2 4 + 5 5

1 7 + 6 1

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid  ja .

160. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

3 4 + 2 4

3 1 + 4 7

1 6 + 6 2

4 5 + 2 3

1 5 + 5 3

4 3 + 1 5

Sobita.

 • pääsu­ke
 • kurg
 • lõoke

161. Lahenda ülesanne.

Värvi-raamat maksab 12 eurot.
​Muinasjutu-raamat on 24 euro võrra kallim.
​Kui palju maksavad värvi- ja muinasjutu-raamat kokku?

162. Arvuta ketina.

Keera telefon laiupidi.

2 2 + 3 1

+ 2 3

+ 2 1

Palun oota