Peatükk 1.1 (Eesti keel 6. kl)

Keelesahtlid avanevad

Vaata pilti ja täida ülesanded

  1. Kes kasutavad noortele omast keelt?
  2. Kes kasutavad kõigile arusaadavat keelt?
  3. Miks tüdruk ei saa politseinikust aru?
  4. Millistest sõnadest ei saa sina aru?
  5. Leia ühest lausest sõna, mis näitab, kelle poole pöördutakse.
Kertu Sillaste pilt
  • Kuidas võiks pilt olla seotud peatüki pealkirjaga „Keelesahtlid avanevad“?
  • Mis võiks olla keelesahtel? Mida võiks selles sahtlis leiduda?
  • Millest võiks peatükk rääkida?
Palun oota