Õppekomplekt (Eesti keel 6. kl)

1. Keelesahtlid avanevad

Järg
Peatükk
1.1. Keelesahtlid avanevad
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kirjakeel ja argikeel
1.3. Kõlla moblaga või helista telefoniga
1.4. Murdekeel
1.5. Pöördumissõna ehk üte meilides ja mujal
1.6. Kokkuvõte. Koomiksivõistlus

2. Tekstiliigid. Võõrsõna

Järg
Peatükk
2.1. Tekstiliigid. Võõrsõna
2.2. Tekstide maailmas
2.3. Meedia
2.4. Meedia on teabevahendaja
2.5. Eri liiki ajakirjandustekstid
2.6. Kuidas valmib ajaleht?
2.7. Võõrsõnade õigekiri
2.8. Kas pall või ball? Mõlemad!
2.9. Kokkuvõte. Klassi ajaleht

3. Sõnaliigid. Reklaam

Järg
Peatükk
3.1. Sõnaliigid. Reklaam
3.2. Kordame tähtsamaid sõnaliike
3.3. Käänamine on imelihtne
3.4. Võrdleme omadussõna
3.5. Kuidas reklaam meid mõjutab
3.6. Maailm arvudes
3.7. Asesõnadest lähemalt
3.8. Kokkuvõte. Raamatu reklaam

4. Kokku või lahku? Tarbetekstid

Järg
Peatükk
4.1. Kokku või lahku? Tarbetekstid
4.2. Tarbetekstid on tarvilikud
4.3. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine
4.4. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine
4.5. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine
4.6. Kohanimed kõnelevad
4.7. Kokkuvõte

5. Televisioon ja raadio. Tegusõna. Otsekõne

Järg
Peatükk
5.1. Televisioon ja raadio. Tegusõna. Otsekõne
5.2. Mina ja televisioon
5.3. Pöörame tegusõna
5.4. Olevik ja minevik
5.5. Mina ja raadio
5.6. Otsekõne. Kaudkõne
5.7. Kokkuvõte. Kuuldemäng

6. Interneti võimalused ja ohud. Erinevad laused

Järg
Peatükk
6.1. Interneti võimalused ja ohud. Erinevad laused
6.2. Mina ja internet
6.3. Interneti ohud
6.4. Alus ja öeldis
6.5. Lihtlause. Koondlause
6.6. Liitlause ja selle kirjavahemärgid
6.7. Kokkuvõte. Interneti kasutamise juhised

7. Eesti keel ja teised keeled

Järg
Peatükk
7.1. Eesti keel ja teised keeled
7.2. Eesti keel teiste keelte seas
7.3. Sugulaskeeled ja hõimurahvad
7.4. Kokkuvõte. Läänemeresoome rahvaste teemaline konverents

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Mõisted
8.2. Sõnastik
8.3. Põhivara animatsioonid
Tasuta tutvumiseks!

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
Palun oota