Õppekomplekt (Loodusõpetus 5. kl)

Loodusõpetus 5. klassile

1. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.

Järg
Peatükk
1.1. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eesti jõed
1.3. Vee voolamine
1.4. Eesti järved
1.5. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees
1.6. Järvevee omadused. Järv elukeskkonnana
1.7. Elurikkas järves on toitaineid parasjagu
1.8. Järve elustik
1.9. Jõgi elukeskkonnana
1.10. Jõe elustik
1.11. Jõe ja järve elukooslused. Toiduahelad
1.12. Kalakasvatus
1.13. Jõgede ja järvede kasutamine
1.14. Jõgede ja järvede kaitse
1.15. Kokkuvõte

2. Vesi kui aine

Järg
Peatükk
2.1. Vesi kui aine
2.2. Vee ja aine olekud
2.3. Vee olekute muutumine
2.4. Ainete ja kehade soojuspaisumine
2.5. Vee liikumine soojendamisel ja jahutamisel
2.6. Vee iseärasusi
2.7. Pindpinevus
2.8. Märgamine ja mittemärgamine
2.9. Kapillaarsus
2.10. Kokkuvõte

3. Vee kasutamine ja kaitse

Järg
Peatükk
3.1. Vee kasutamine ja kaitse
3.2. Vesi meie planeedil
3.3. Ainete segud
3.4. Lahused
3.5. Vee tarbimine ja puhastamine
3.6. Joogivee saamine
3.7. Vee ringkäik looduses
3.8. Kokkuvõte

4. Asula

Järg
Peatükk
4.1. Asula
4.2. Asulate ajalooline areng. Maa-asulad
4.3. Linnalised asulad
4.4. Eesti linnad ja maakonnad
4.5. Keskkonna­tingimused asulas
4.6. Taimed
4.7. Loomad
4.8. Kokkuvõte

5. Eesti pinnamood

Järg
Peatükk
5.1. Eesti pinnamood
5.2. Pinnavormid ja pinnamood
5.3. Pinnamoe kujutamine ja lugemine kaardil
5.4. Absoluutne ja suhteline kõrgus
5.5. Suurpinnavormid
5.6. Eesti pinnamoe kujunemine
5.7. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid
5.8. Kokkuvõte

6. Soo

Järg
Peatükk
6.1. Soo
6.2. Eesti soode areng, keskkonna­tingimused soos
6.3. Taimed
6.4. Putukad, kahepaiksed, roomajad
6.5. Linnud ja imetajad
6.6. Soode kasutamine ja kaitse
6.7. Kokkuvõte
6.8. Soo kui uurimisobjekt

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Sõnaseletused
Palun oota