Eesti keele õpik 1. klassile

Õpiku autorid
Pille Arnek, Kärt Normann
Ülesannetekogu autorid
Pille Arnek
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Raamatute maailm
Tasuta tutvumiseks!

2. Nädal 11. Liitsõna

Järg
Peatükk
2.1. Kakssada grammi võid I
2.2. Kakssada grammi võid II
2.3. Kakssada grammi võid III
2.4. Teremees Tõnu

3. Nädal 12. Nimisõna. Kes? Mis? Ainsus. Mitmus

Järg
Peatükk
3.1. Sama laps
3.2. Hiir, kes oskas võõraid keeli I
3.3. Hiir, kes oskas võõraid keeli II
3.4. Palju õnne sünnipäevaks!

4. Nädal 13. Tegusõna. Mida teeb? Mida teevad?

Järg
Peatükk
4.1. Madli pinginaaber I
4.2. Madli pinginaaber II
4.3. Madli pinginaaber III
4.4. Klassi orkester

5. Nädal 14. Lauselõpumärgid. Lause algustäht. Küsisõnad

Järg
Peatükk
5.1. Oskar ja asjad I
5.2. Oskar ja asjad II
5.3. Oskar ja asjad III
5.4. Miks?

6. Nädal 15. Suur algustäht nimes. Koostan ise jutu

Järg
Peatükk
6.1. 12 kinki jõulutaadile I
6.2. 12 kinki jõulutaadile II
6.3. 12 kinki jõulutaadile III
6.4. Salmid

7. Nädal 16. Lihtlause. Lihtlause laiendamine. Sõna, lause, jutt

Järg
Peatükk
7.1. Minu õnnelik elu I
7.2. Minu õnnelik elu II
7.3. Minu õnnelik elu III
7.4. Minu õnnelik elu IV

8. Nädal 17. Liitlause. Koma. Sidesõnad (ja, sest)

Järg
Peatükk
8.1. Jutustus ootamatust nirgikesest
8.2. Mart, Anu ja Sipsik I
8.3. Mart, Anu ja Sipsik II
8.4. Mart, Anu ja Sipsik III

9. Nädal 18. Silp

Järg
Peatükk
9.1. Tiritamm
9.2. Pätu I
9.3. Pätu II
9.4. Pätu III 

10. Nädal 19. Täishääliku pikkus (A, E, I, O, U)

Järg
Peatükk
10.1. Vilista mulle, Johanna I
10.2. Vilista mulle, Johanna II
10.3. Vilista mulle, Johanna III
10.4. Vilista mulle, Johanna IV

11. Nädal 20. Täishääliku pikkus (Õ, Ä, Ö, Ü)

Järg
Peatükk
11.1. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse I
11.2. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse II
11.3. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse III
11.4. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse IV

12. Nädal 21. Suluta kaashääliku pikkus

Järg
Peatükk
12.1. Aadam ja arvuti I
12.2. Aadam ja arvuti II
12.3. Minu ranits
12.4. Mänguõpetus

13. Nädal 22. Sulghääliku pikkus

Järg
Peatükk
13.1. Trepp ja kepp
13.2. Minuga juhtub alati midagi I
13.3. Minuga juhtub alati midagi II
13.4. Minuga juhtub alati midagi III

14. Nädal 23. Täishäälikuühend

Järg
Peatükk
14.1. Koolimõistatus I
14.2. Koolimõistatus II
14.3. Koolimõistatus III
14.4. Koolimõistatus IV

15. Nädal 24. Kaashäälikuühend

Järg
Peatükk
15.1. Volli ostab nätsu I
15.2. Volli ostab nätsu II
15.3. Volli ostab nätsu III
15.4. Volli ostab nätsu IV

16. Nädal 25. H sõna alguses. Vanasõnad

Järg
Peatükk
16.1. Lärmisepa tänava lapsed I
16.2. Lärmisepa tänava lapsed II
16.3. Tere hommikust!
16.4. Vanasõnad

17. Nädal 26. I ja J sõna alguses

Järg
Peatükk
17.1. Presidendi auvaht I
17.2. Presidendi auvaht II
17.3. Presidendi auvaht III
17.4. Presidendi viktoriin

18. Nädal 27. K, P, T sõna alguses. Sulghäälikud S-i ja H kõrval

Järg
Peatükk
18.1. Kuidas elavad väikesed sipelgad?
18.2. Kodukakk, päevakoer ja teised
18.3. Pääsukeste teretus
18.4. TEADETE TAHVEL

19. Nädal 28. Nimisõna sõnavormid

Järg
Peatükk
19.1. Mammutite kool I
19.2. Mammutite kool II
19.3. Mammutite kool III
19.4. Kust leiab vastuseid

20. Nädal 29. Omadussõnad. Omadussõna võrdlusastmed

Järg
Peatükk
20.1. Vares ja rebane I
20.2. Vares ja rebane II
20.3. Vares ja rebane III
20.4. Mitmekülgne lehmatädi

21. Nädal 30. Sama tähendusega sõnad

Järg
Peatükk
21.1. Ruubert, lohe ja laevapoisid I
21.2. Ruubert, lohe ja laevapoisid II
21.3. Ruubert, lohe ja laevapoisid III
21.4. Ruubert, lohe ja laevapoisid IV

22. Nädal 31. Vastandsõnad

Järg
Peatükk
22.1. Nutu-Leenu I
22.2. Nutu-Leenu II
22.3. Nutu-Leenu III
22.4. Salmid

23. Nädal 32. Asesõnad

Järg
Peatükk
23.1. King I
23.2. King II
23.3. King III
23.4. Mu mütsil on kolm nurka

24. Nädal 33. Suur algustäht

Järg
Peatükk
24.1. Liivamäng I
24.2. Liivamäng II
24.3. Liivamäng III
24.4. Emadepäev

25. Nädal 34. Kõnekäänud. Anekdoodid

Järg
Peatükk
25.1. Peep ja sõnad I
25.2. Peep ja sõnad II
25.3. Peep ja sõnad III
25.4. Anekdoodid

26. Nädal 35. Kordamine

Järg
Peatükk
26.1. Pettsoni peenramaa I
26.2. Pettsoni peenramaa II
26.3. Istutasin riidepuu
26.4. Kordamine
26.5. Sünnipäev

27. Lisad

Järg
Peatükk
27.1. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota