Õppekomplekt (Eesti keel 1. kl)

Eesti keele õpik 1. klassile

Autorid
Pille Arnek, Kärt Normann
Ülesannetekogu autorid
Pille Arnek, Kärt Normann, Annika Markson
Väljaandja
Avita

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Raamatute maailm

2. Liitsõna

Järg
Peatükk
2.1. Kakssada grammi võid I
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Kakssada grammi võid II
2.3. Kakssada grammi võid III
2.4. Teremees Tõnu

3. Nimisõna

Järg
Peatükk
3.1. Sama laps
3.2. Hiir, kes oskas võõraid keeli I
3.3. Hiir, kes oskas võõraid keeli II
3.4. Palju õnne sünnipäevaks!

4. Tegusõna

Järg
Peatükk
4.1. Madli pinginaaber I
4.2. Madli pinginaaber II
4.3. Madli pinginaaber III
4.4. Klassi orkester

5. Lauselõpumärgid. Lause algustäht

Järg
Peatükk
5.1. Oskar ja asjad I
5.2. Oskar ja asjad II
5.3. Oskar ja asjad III
5.4. Miks?

6. Nimed. Koostan ise jutu

Järg
Peatükk
6.1. 12 kinki jõulutaadile I
6.2. 12 kinki jõulutaadile II
6.3. 12 kinki jõulutaadile III
6.4. Salmid

7. Lihtlause. Sõna, lause, jutt

Järg
Peatükk
7.1. Minu õnnelik elu I
7.2. Minu õnnelik elu II
7.3. Minu õnnelik elu III
7.4. Minu õnnelik elu IV

8. Liitlause. Koma ja sidesõnad

Järg
Peatükk
8.1. Jutustus ootamatust nirgikesest
8.2. Mart, Anu ja Sipsik I
8.3. Mart, Anu ja Sipsik II
8.4. Mart, Anu ja Sipsik III

9. Silp

Järg
Peatükk
9.1. Tiritamm
9.2. Pätu I
9.3. Pätu II
9.4. Pätu III 

10. Täishääliku pikkus (A, E, I, O, U)

Järg
Peatükk
10.1. Vilista mulle, Johanna I
10.2. Vilista mulle, Johanna II
10.3. Vilista mulle, Johanna III
10.4. Vilista mulle, Johanna IV

11. Täishääliku pikkus (Õ, Ä, Ö, Ü)

Järg
Peatükk
11.1. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse I
11.2. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse II
11.3. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse III
11.4. Pöialpoiss Nils Karlsson kolib sisse IV

12. Suluta kaashääliku pikkus

Järg
Peatükk
12.1. Aadam ja arvuti I
12.2. Aadam ja arvuti II
12.3. Minu ranits
12.4. Mänguõpetus

13. Sulghääliku pikkus

Järg
Peatükk
13.1. Trepp ja kepp
13.2. Minuga juhtub alati midagi I
13.3. Minuga juhtub alati midagi II
13.4. Minuga juhtub alati midagi III

14. Täishäälikuühend

Järg
Peatükk
14.1. Koolimõistatus I
14.2. Koolimõistatus II
14.3. Koolimõistatus III
14.4. Koolimõistatus IV

15. Kaashäälikuühend

Järg
Peatükk
15.1. Volli ostab nätsu I
15.2. Volli ostab nätsu II
15.3. Volli ostab nätsu III
15.4. Volli ostab nätsu IV

16. H sõna alguses. Vanasõnad

Järg
Peatükk
16.1. Lärmisepa tänava lapsed I
16.2. Lärmisepa tänava lapsed II
16.3. Tere hommikust!
16.4. Vanasõnad

17. I ja J sõna alguses

Järg
Peatükk
17.1. Presidendi auvaht I
17.2. Presidendi auvaht II
17.3. Presidendi auvaht III
17.4. Presidendi viktoriin

18. Sulghäälik sõna alguses ning S-i ja H kõrval

Järg
Peatükk
18.1. Kuidas elavad väikesed sipelgad?
18.2. Kodukakk, päevakoer ja teised
18.3. Pääsukeste teretus
18.4. Teadetetahvel

19. Nimisõna vormid

Järg
Peatükk
19.1. Mammutite kool I
19.2. Mammutite kool II
19.3. Mammutite kool III
19.4. Kust leiab vastuseid

20. Omadussõnad ja võrdlusastmed

Järg
Peatükk
20.1. Vares ja rebane I
20.2. Vares ja rebane II
20.3. Vares ja rebane III
20.4. Mitmekülgne lehmatädi

21. Sama tähendusega sõnad

Järg
Peatükk
21.1. Ruubert, lohe ja laevapoisid I
21.2. Ruubert, lohe ja laevapoisid II
21.3. Ruubert, lohe ja laevapoisid III
21.4. Ruubert, lohe ja laevapoisid IV

22. Vastandsõnad

Järg
Peatükk
22.1. Nutu-Leenu I
22.2. Nutu-Leenu II
22.3. Nutu-Leenu III
22.4. Salmid

23. Asesõnad

Järg
Peatükk
23.1. King I
23.2. King II
23.3. King III
23.4. Mu mütsil on kolm nurka

24. Suur algustäht

Järg
Peatükk
24.1. Liivamäng I
24.2. Liivamäng II
24.3. Liivamäng III
24.4. Emadepäev

25. Kõnekäänud. Anekdoodid

Järg
Peatükk
25.1. Peep ja sõnad I
25.2. Peep ja sõnad II
25.3. Peep ja sõnad III
25.4. Anekdoodid

26. Kordamine

Järg
Peatükk
26.1. Pettsoni peenramaa I
26.2. Pettsoni peenramaa II
26.3. Istutasin riidepuu
26.4. Kordamine
26.5. Sünnipäev

27. Lisad

Järg
Peatükk
27.1. Sõnaseletused
27.2. Impressum
Palun oota