Inimese- ja ühiskonnaõpetus 8. klassile

Õppekomplekti autorid
Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik, Jaan Lahe, Igor Gräzin, Rein Teesalu, Andrei Hvostov, Marko Mihkelson, Rein Ruutsoo, Edvard Ljulko, Kadri Klementi, Ragne Kõuts, Margit Keller, Mari Järvelaid, Gristel Võsa, Viktoria Marmor, Tiiu Laan, Kaarel Rundu, Triin Pukk, Liisi Rannast-Kask, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Mari-Liis Auler
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 64 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 201 ülesannet.
 • Õppekomplekti autorid
  Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik, Jaan Lahe, Igor Gräzin, Rein Teesalu, Andrei Hvostov, Marko Mihkelson, Rein Ruutsoo, Edvard Ljulko, Kadri Klementi, Ragne Kõuts, Margit Keller, Mari Järvelaid, Gristel Võsa, Viktoria Marmor, Tiiu Laan, Kaarel Rundu, Triin Pukk, Liisi Rannast-Kask, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Mari-Liis Auler
 • Aine
  Ühiskonnaõpetus, inimese- ja ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus
 • Klass
  8.
 • Kirjastus
  Avita
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. Mina kui isiksus

Järg
Peatükk
1.1. Minapilt
1.2. Isiksus. I
Tasuta tutvumiseks!
1.3. Isiksus. II
1.4. Kokkuvõte. Mina kui isiksus

2. Mina ja teised

Järg
Peatükk
2.1. Inimene on sotsiaalne olend
2.2. Suhtlemisoskus
2.3. Suhted
2.4. Konflikt
2.5. Kokkuvõte. Mina ja teised

3. Kultuur

Järg
Peatükk
3.1. Kultuur
3.2. Kultuuri mõju inimesele
3.3. Rahvuskultuur ja kultuurikonflikt
3.4. Moraal ja eetika
3.5. Mis on õnn?
3.6. Kokkuvõte. Kultuur

4. Religioon

Järg
Peatükk
4.1. Religioon
4.2. Inimene ja religioon
4.3. Religioonid maailmas
4.4. Religioonid Eestis
4.5. Religioon ja ühiskond
4.6. Kokkuvõte. Religioon

5. Riik ja õigus

Järg
Peatükk
5.1. Mis on riik?
5.2. Riigikord
5.3. Õigus ja õigussüsteemid
5.4. Kohtupidamine Eestis
5.5. Kokkuvõte. Riik ja õigus

6. Esmaabi

Järg
Peatükk
6.1. Õnnetused ja esmaabi. I
6.2. Õnnetused ja esmaabi. II
6.3. Haigused ja esmaabi
6.4. Kokkuvõte. Esmaabi

7. Kodanikuühiskond

Järg
Peatükk
7.1. Kodanikuühiskond
7.2. Kodanikualgatus
7.3. Noored kodanikuühiskonnas
7.4. Õpilasesindus
7.5. Noortevolikogu
7.6. Noorteühingud ja -grupid
7.7. LISA. Muinsuskaitse ja kodanikualgatus
7.8. Kokkuvõte. Kodanikuühiskond

8. Meedia

Järg
Peatükk
8.1. Meedia ajalugu
8.2. Meedia roll, vabadus ja piirid
8.3. Teabe tõlgendamine
8.4. Turunduse sõnum
8.5. Meediamajandus
8.6. Autori õigused
8.7. Kokkuvõte. Meedia

9. Rahvusvahelised suhted

Järg
Peatükk
9.1. Rahvusvahelised suhted
9.2. Eesti välispoliitika
9.3. Eesti ja Euroopa Liit
9.4. Eesti ja NATO
9.5. Kokkuvõte. Rahvusvahelised suhted

10. Uimastid

Järg
Peatükk
10.1. Mis on uimastid?
10.2. Kofeiin
10.3. Tubakas
10.4. Alkohol
10.5. Narkootikumid ja nende mõju
10.6. Kokkuvõte. Uimastid

11. Seksuaalsus

Järg
Peatükk
11.1. Areng ja kasvamine
11.2. Muutused murdeeas
11.3. Seksuaalsus
11.4. Turvaline seksuaalkäitumine
11.5. Seksuaalsel teel levivad haigused
11.6. Kokkuvõte. Seksuaalsus

12. Lisa

Järg
Peatükk
12.1. Sõnaseletusi
12.2. Impressum
või loo konto
Palun oota