Õppekomplekt (Inimene ja ühiskond 8. kl)

Inimese- ja ühiskonnaõpetus 8. klassile

Autorid
Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik, Jaan Lahe, Igor Gräzin, Rein Teesalu, Andrei Hvostov, Marko Mihkelson, Rein Ruutsoo, Edvard Ljulko, Kadri Klementi, Ragne Kõuts, Margit Keller, Mari Järvelaid, Gristel Võsa
Ülesannetekogu autorid
Viktoria Marmor, Tiiu Laan, Kaarel Rundu, Margit Keller, Triin Pukk, Liisi Rannast-Kask, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Mari-Liis Auler
Väljaandja
Avita

1. Mina kui isiksus

Järg
Peatükk
1.1. Minapilt
1.2. Isiksus. I
Tasuta tutvumiseks!
1.3. Isiksus. II
1.4. Kokkuvõte. Mina kui isiksus

2. Mina ja teised

Järg
Peatükk
2.1. Inimene on sotsiaalne olend
2.2. Suhtlemis­oskus
2.3. Suhted
2.4. Konflikt
2.5. Kokkuvõte. Mina ja teised

3. Kultuur

Järg
Peatükk
3.1. Kultuur
3.2. Kultuuri mõju inimesele
3.3. Rahvus­kultuur ja kultuuri­konflikt
3.4. Moraal ja eetika
3.5. Mis on õnn?
3.6. Kokkuvõte. Kultuur

4. Religioon

Järg
Peatükk
4.1. Religioon
4.2. Inimene ja religioon
4.3. Religioonid maailmas
4.4. Religioonid Eestis
4.5. Religioon ja ühiskond
4.6. Kokkuvõte. Religioon

5. Riik ja õigus

Järg
Peatükk
5.1. Mis on riik?
5.2. Riigikord
5.3. Õigus ja õigus­süsteemid
5.4. Kohtu­pidamine Eestis
5.5. Kokkuvõte. Riik ja õigus

6. Esmaabi

Järg
Peatükk
6.1. Õnnetused ja esmaabi. I
6.2. Õnnetused ja esmaabi. II
6.3. Haigused ja esmaabi
6.4. Kokkuvõte. Esmaabi

7. Kodanikuühiskond

Järg
Peatükk
7.1. Kodaniku­ühiskond
7.2. Kodaniku­algatus
7.3. Noored kodaniku­ühiskonnas
7.4. Õpilas­esindus
7.5. Noorte­volikogu
7.6. Noorteühingud ja -grupid
7.7. LISA. Muinsuskaitse ja kodaniku­algatus
7.8. Kokkuvõte. Kodaniku­ühiskond

8. Meedia

Järg
Peatükk
8.1. Meedia ajalugu
8.2. Meedia roll, vabadus ja piirid
8.3. Teabe tõlgendamine
8.4. Turunduse sõnum
8.5. Meedia­majandus
8.6. Autori õigused
8.7. Kokkuvõte. Meedia

9. Rahvusvahelised suhted

Järg
Peatükk
9.1. Rahvus­vahelised suhted
9.2. Eesti välispoliitika
9.3. Eesti ja Euroopa Liit
9.4. Eesti ja NATO
9.5. Kokkuvõte. Rahvus­vahelised suhted

10. Uimastid

Järg
Peatükk
10.1. Mis on uimastid?
10.2. Kofeiin
10.3. Tubakas
10.4. Alkohol
10.5. Narkootikumid ja nende mõju
10.6. Kokkuvõte. Uimastid

11. Seksuaalsus

Järg
Peatükk
11.1. Areng ja kasvamine
11.2. Muutused murdeeas
11.3. Seksuaalsus
11.4. Turvaline seksuaal­käitumine
11.5. Seksuaalsel teel levivad haigused
11.6. Kokkuvõte. Seksuaalsus

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Mõisted
12.2. Sõnaseletused
12.3. Impressum
Palun oota