Õppekomplekt (Matemaatika 1. kl)

MATEMAATIKA 1. klassile

1. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
1.1. KUJUNDID
Tasuta tutvumiseks!
1.2. KERA JA RING
1.3. PÜRAMIID JA KOLMNURK
1.4. KUUP JA RUUT
1.5. RISTTAHUKAS JA RISTKÜLIK

2. ESEMETE MAAILM

Järg
Peatükk
2.1. ESEMETE JÄRJESTAMINE
2.2. SUUREM JA VÄIKSEM
2.3. PIKEM JA LÜHEM
2.4. KÕRGEM JA MADALAM
2.5. LAIUS JA PAKSUS
2.6. EES, TAGA, ÜLAL, ALL
2.7. VASAK JA PAREM
2.8. ENNE JA PÄRAST
2.9. HULGAD
2.10. MATEMAATILINE JUTUKE

3. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
3.1. ARV 1
3.2. ARV 2
3.3. ARV 3
3.4. ARV 4
3.5. ARV 5
3.6. ARV 6
3.7. VÕRDLEMINE
3.8. LIITMINE 6 PIIRES
3.9. LAHUTAMINE 6 PIIRES
3.10. LIITMINE JA LAHUTAMINE 6 PIIRES
3.11. ARV 0
3.12. ARV 7
3.13. ARV 8
3.14. ARV 9
3.15. ARV 10
3.16. ARVUD 1 KUNI 10
3.17. JÄRGARVUD
3.18. LIITMINE JA LAHUTAMINE 10 PIIRES
3.19. NELJA VÕRDUSE KOOSTAMINE

4. TARKPEA TUBA

Järg
Peatükk
4.1. ÜLESANDED 1–5
4.2. ÜLESANDED 6–10
4.3. ÜLESANDED 11–15
4.4. ÜLESANDED 16–20
4.5. ÜLESANDED 21–25

5. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
5.1. PUNKT. SIRGJOON. KÕVERJOON. SIRGLÕIK.

6. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
6.1. SENTIMEETER

7. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
7.1. ARVUD 11 KUNI 20
7.2. PAARISARVUD JA PAARITUD ARVUD
7.3. ARVUDE VÕRDLEMINE
7.4. LIITMINE 20 PIIRES
7.5. LAHUTAMINE 20 PIIRES
7.6. LIITMINE ÜLEMINEKUGA ÜHEST KÜMNEST TEISE
7.7. KAS TEAD?
7.8. LAHUTAMINE ÜLEMINEKUGA ÜHEST KÜMNEST TEISE
7.9. KORDAMINE
7.10. ARVUD 1 KUNI 100

8. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
8.1. MEETER
8.2. LIITER
8.3. KILOGRAMM
8.4. EURO JA SENT
8.5. KELL
8.6. KALENDER

9. KORDAMINE

Järg
Peatükk
9.1. KORDAMINE

10. TARKPEA TUBA

Järg
Peatükk
10.1. ÜLESANDED 1–5
10.2. ÜLESANDED 6–10
10.3. ÜLESANDED 11–15
10.4. ÜLESANDED 16–20
10.5. ÜLESANDED 21–25
10.6. ÜLESANDED 26–30
10.7. ÜLESANDED 31–38
Palun oota