Matemaatika 6. klassile, e-tund

Õpiku autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 49 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 96 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  6.
 • Kirjastus
  Avita
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Ringjoone pikkus
1.3. Ringjoone pikkuse arvutamine (1)
1.4. Ringjoone pikkuse arvutamine (2)
1.5. Ringi pindala (1)
1.6. Ringi pindala (2)
1.7. Ringi pindala (3)
1.8. Ringi osad. Sektordiagramm (1)
1.9. Ringi osad. Sektordiagramm (2)
1.10. Sektordiagrammide joonestamine
1.11. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
1.12. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
1.13. Kontrolltöö: ring, ringjoon, sektordiagramm

2. Geomeetrilisi konstruktsioone

Järg
Peatükk
2.1. Sümmeetria. Sümmeetrilised punktid
2.2. Peegeldus sirgest. Telgsümmeetria
2.3. Peegeldus punktist
2.4. Tsentraalsümmeetrilised kujundid
2.5. Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge
2.6. Antud sirgele ristsirge joonestamine
2.7. Nurga poolitamine
2.8. Geomeetrilised konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga

3. Kolmnurk

Järg
Peatükk
3.1. Kolmnurk ja selle elemendid (1)
3.2. Kolmnurk ja selle elemendid (2)
3.3. Kolmnurga nurkade summa (1)
3.4. Kolmnurga nurkade summa (2)
3.5. Kolmnurkade võrdsus
3.6. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (1)
3.7. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (2)
3.8. Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
3.9. Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi
3.10. Kolmnurkade võrdsuse tunnused KKK, KNK, NKN
3.11. Kordamine
3.12. Kontrolltöö. Geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurkade joonestamine
3.13. Kolmnurkade liigitamine (1)
3.14. Kolmnurkade liigitamine (2)
3.15. Kolmnurkade liigitamine (3)
3.16. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (1)
3.17. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (2)
3.18. Kolmnurga alus ja kõrgus
3.19. Kolmnurga pindala (1)
3.20. Kolmnurga pindala (2)
3.21. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.22. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
3.23. Kontrolltöö: kolmnurkade liigitamine, kolmnurga pindala

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Mõisted
4.2. Sõnaseletused
4.3. Impressum
4.4. Töökava
4.5. Tagasiside
või loo konto
Palun oota