Matemaatika 6. klassile, e-tund

Õpiku autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Harilikud murrud. Murdude teisendamine

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus
1.2. Harilikud murrud
1.3. Harilikud murrud. Liigmurru teisendamine segaarvuks
1.4. Harilikud murrud. Segaarvu teisendamine liigmurruks
1.5. Harilikud murrud arvkiirel
1.6. Murru põhiomadus
1.7. Murru taandamine (1)
1.8. Murru taandamine (2)
1.9. Murdude teisendamine ühenimeliseks (1)
1.10. Murdude teisendamine ühenimeliseks (2)
1.11. Murdude teisendamine ühenimeliseks (3)
1.12. Murdude võrdlemine (1)
1.13. Murdude võrdlemine (2)
1.14. Kordamine
1.15. Kontrolltöö nr 1: tehted kümnend­murdudega, harilik murd, murdude teisendused

2. Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Ühenimeliste murdude liitmine
2.2. Erinimeliste murdude liitmine (1)
2.3. Erinimeliste murdude liitmine (2)
2.4. Segaarvude liitmine (1)
2.5. Segaarvude liitmine (2)
2.6. Mitmesuguseid ülesandeid
2.7. Ühenimeliste murdude lahutamine 
2.8. Erinimeliste murdude lahutamine 
2.9. Täisarvust murru lahutamine 
2.10. Segaarvude lahutamine
2.11. Keerulisemad olukorrad liitmisel ja lahutamisel
2.12. Harilike murdude liitmine ja lahutamine
2.13. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
2.14. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
2.15. Kontrolltöö nr 2: murdude liitmine ja lahutamine

3. Ringjoon ja ring

Järg
Peatükk
3.1. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
Tasuta tutvumiseks!
3.2. Ringjoone pikkus
3.3. Ringjoone pikkuse arvutamine (1)
3.4. Ringjoone pikkuse arvutamine (2)
3.5. Ringi pindala (1)
3.6. Ringi pindala (2)
3.7. Ringi pindala (3)
3.8. Ringi osad. Sektordiagramm (1)
3.9. Ringi osad. Sektordiagramm (2)
3.10. Sektordiagrammide joonestamine
3.11. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.12. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
3.13. Kontrolltöö: ring, ringjoon, sektordiagramm

4. Geomeetrilisi konstruktsioone

Järg
Peatükk
4.1. Sümmeetria. Sümmeetrilised punktid
4.2. Peegeldus sirgest. Telgsümmeetria
4.3. Peegeldus punktist
4.4. Tsentraalsümmeetrilised kujundid
4.5. Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge
4.6. Antud sirgele ristsirge joonestamine
4.7. Nurga poolitamine
4.8. Geomeetrilised konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga

5. Kolmnurk

Järg
Peatükk
5.1. Kolmnurk ja selle elemendid (1)
5.2. Kolmnurk ja selle elemendid (2)
5.3. Kolmnurga nurkade summa (1)
5.4. Kolmnurga nurkade summa (2)
5.5. Kolmnurkade võrdsus
5.6. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (1)
5.7. Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi (2)
5.8. Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
5.9. Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi
5.10. Kolmnurkade võrdsuse tunnused KKK, KNK, NKN
5.11. Kordamine
5.12. Kontrolltöö. Geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurkade joonestamine
5.13. Kolmnurkade liigitamine (1)
5.14. Kolmnurkade liigitamine (2)
5.15. Kolmnurkade liigitamine (3)
5.16. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (1)
5.17. Võrdhaarse kolmnurga omadusi (2)
5.18. Kolmnurga alus ja kõrgus
5.19. Kolmnurga pindala (1)
5.20. Kolmnurga pindala (2)
5.21. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.22. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
5.23. Kontrolltöö: kolmnurkade liigitamine, kolmnurga pindala

6. Positiivsed ja negatiivsed arvud

Järg
Peatükk
6.1. Negatiivsed arvud (1)
6.2. Negatiivsed arvud (2)
6.3. Arvtelg
6.4. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (1)
6.5. Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus (2)
6.6. Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud
6.7. Positiivsete ratsionaalarvude võrdlemine
6.8. Ratsionaalarvude võrdlemine (1)
6.9. Ratsionaalarvude võrdlemine (2)

7. Tehted täisarvudega

Järg
Peatükk
7.1. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
7.2. Positiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
7.3. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (1)
7.4. Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine (2)
7.5. Kahe täisarvu liitmine ja lahutamine
7.6. Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine (1)
7.7. Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine (2)
7.8. Täisarvude korrutamine ja jagamine (1)
7.9. Täisarvude korrutamine ja jagamine (2)
7.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
7.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
7.12. Kontrolltöö: negatiivsed arvud, tehted täisarvudega

8. Koordinaattasand

Järg
Peatükk
8.1. Punkti asukoht tasandil (1)
8.2. Punkti asukoht tasandil (2)
8.3. Ühtlase liikumise graafik (1)
8.4. Ühtlase liikumise graafik (2)
8.5. Koordinaat­tasand (1)
8.6. Koordinaat­tasand (2)
8.7. Koordinaat­tasand (3)
8.8. Graafiku joonestamine koordinaat­tasandil (1)
8.9. Graafiku joonestamine koordinaattasandil (2)
8.10. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
8.11. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
8.12. Kontrolltöö: koordinaattasand

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
9.3. Impressum
9.4. Töökava I poolaasta
9.5. Töökava II pool­aasta
9.6. Tagasiside
või loo konto
Palun oota