Õppekomplekt (GLM 11.)

Integraal, planimeetria kordamine

Gümnaasiumi lai matemaatika XI kursus

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Väljaandja
Avita

1. Pöördoperatsioonid

Järg
Peatükk
1.1. Alg­funktsioon ja tuletis­funktsioon
Tasuta tutvumiseks!

2. Määramata integraal

Järg
Peatükk
2.1. Määramata integraal
2.2. Alg­funktsioonide tabel
2.3. Kaks integreerimis­võtet

3. Määratud integraal

Järg
Peatükk
3.1. Kujundi ligikaudne pindala
3.2. Kõvertrapetsi pindala
3.3. Newton-Leibnizi valem
3.4. Pindala arvutamine määratud integraali kaudu
3.5. Harjutused
3.6. Ülesanded

4. Planimeetria kordamine

Järg
Peatükk
4.1. Ringjoon ja ring
4.2. Kolmnurgad
4.3. Nelinurgad
4.4. Ülesanded

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Mõisted
Palun oota