Õppekomplekt (8. füüsika)

1. Valgus ja valguse sirgjooneline levimine

Järg
Peatükk
1.1. Valgusallikad
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Päike
1.3. Nähtav ja nähtamatu valgus
1.4. Valguse levimine
1.5. Vari ja varjutused

2. Valguse peegeldumine ja neeldumine

Järg
Peatükk
2.1. Valguse peegeldumine
2.2. Kumer- ja nõguspeegel
2.3. Valguse neeldumine
2.4. Peegeldumine looduses ja tehnikas

3. Valguse murdumine

Järg
Peatükk
3.1. Valguse murdumine
3.2. Valguse täielik peegeldumine
3.3. Lääts
3.4. Kujutis
3.5. Silm ja prillid
3.6. Optilised seadmed
3.7. Lisapeatükk. 3D-kino ja polarimeetria

4. Liikumine ja jõud

Järg
Peatükk
4.1. Mehaaniline liikumine
4.2. Liikumise kujutamine graafikul
4.3. Inertsus
4.4. Tihedus
4.5. Jõud
4.6. Jõu avaldumine

5. Kehade vastastikmõju

Järg
Peatükk
5.1. Gravitatsioonijõud
5.2. Päikesesüsteem
5.3. Hõõrdejõud
5.4. Elastsusjõud

6. Rõhumisjõud looduses ja tehnikas

Järg
Peatükk
6.1. Rõhk
6.2. Õhurõhk
6.3. Vedelikusamba rõhk
6.4. Üleslükkejõud
6.5. Ujumine

7. Mehaaniline töö ja energia

Järg
Peatükk
7.1. Mehaaniline töö ja energia
7.2. Võimsus ja kasutegur
7.3. Lihtmehhanismid, kang
7.4. Veel lihtmehhanisme

8. Võnkumine ja laine

Järg
Peatükk
8.1. Võnkumine
8.2. Heli tekkimine, tämber
8.3. Heli kõrgus ja valjus
8.4. Heli peegeldumine, kaja

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Mõisted
9.2. Sõnaseletused
9.3. Hea teada
Tasuta tutvumiseks!

10. Impressum

Järg
Peatükk
10.1. Impressum
Palun oota