Õppekomplekt

MATEMAATIKA 8. klassile

Autorid
Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Ülesannetekogu autorid
Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Väljaandja
Koolibri
 • Õppekomplektis on 40 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 1249 ülesannet.
 • Autorid
  Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Ülesannetekogu autorid
  Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  8.
 • Väljaandja
  Koolibri
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. HULK­­LIIKMED

Järg
Peatükk
1.1. Sisse­juhatav kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Mida uut õpime? Hulk­liikmed
1.3. Hulk­liikmete liitmine ja lahutamine
1.4. Hulk­liikme korrutamine üks­liikmega
1.5. Hulk­liikme jagamine üks­liikmega
1.6. Teguri toomine sulgudest välja
1.7. Kordamiseks
1.8. Kaks­liikmete korrutamine
1.9. Kahe üks­liikme summa ja vahe korrutis
1.10. Kaks­liikme ruut
1.11. Valemite kasutamine hulk­liikme tegurdamisel
1.12. Hulk­liikmete korrutamine
1.13. Kordamiseks
1.14. Enese­kontrolliks

2. KAHE TUNDMATUGA LINEAAR­VÕRRANDI­­SÜSTEEM

Järg
Peatükk
2.1. Mida uut õpime? Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteem
2.2. Kahe tundmatuga lineaar­võrrand ja selle lahend
2.3. Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi graafiline esitus
2.4. Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteem
2.5. Liitmis­võte
2.6. Asendus­võte
2.7. Tekst­ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteemi abil
2.8. Enese­kontrolliks

3. MATEMAATILISED LAUSED

Järg
Peatükk
3.1. Mida uut õpime? Matemaatilised laused
3.2. Teoreem
3.3. Teoreemi eeldus ja väide
3.4. Õpime tõestama
3.5. Vastu­väiteline tõestus­viis
3.6. Enese­kontrolliks

4. KAHE SIRGE LÕIKAMINE SIRGEGA. TRAPETS

Järg
Peatükk
4.1. Mida uut õpime? Kahe sirge lõikamine sirgega
4.2. Kahe sirge paralleelsuse tunnused
4.3. Kordamiseks
4.4. Kolm­nurga sise­nurkade summa
4.5. Kolm­nurga kesk­lõik
4.6. Trapets
4.7. Trapetsi pindala
4.8. Trapetsi kesk­lõik
4.9. Kolm­nurga mediaanid
4.10. Kordamiseks
4.11. Enese­kontrolliks

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Mõisted
Palun oota