Õppekomplekt (Matem 8. kl)

MATEMAATIKA 8. klassile

Autorid
Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Ülesannetekogu autorid
Tiiu Kaljas, Madis Lepik, Enn Nurk, Aksel Telgmaa, August Undusk
Väljaandja
Koolibri

1. HULK­­LIIKMED

Järg
Peatükk
1.1. Sisse­juhatav kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Hulk­liikmed
1.3. Hulk­liikmete liitmine ja lahutamine
1.4. Hulk­liikme korrutamine üks­liikmega
1.5. Hulk­liikme jagamine üks­liikmega
1.6. Teguri toomine sulgudest välja
1.7. Kordamiseks
1.8. Kaks­liikmete korrutamine
1.9. Kahe üks­liikme summa ja vahe korrutis
1.10. Kaks­liikme ruut
1.11. Valemite kasutamine hulk­liikme tegurdamisel
1.12. Hulk­liikmete korrutamine
1.13. Kordamiseks
1.14. Enese­kontrolliks

2. KAHE TUNDMATUGA LINEAAR­VÕRRANDI­­SÜSTEEM

Järg
Peatükk
2.1. Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteem
2.2. Kahe tundmatuga lineaar­võrrand ja selle lahend
2.3. Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi graafiline esitus
2.4. Kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteem
2.5. Liitmis­võte
2.6. Asendus­võte
2.7. Tekst­ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaar­võrrandi­süsteemi abil
2.8. Enese­kontrolliks

3. MATEMAATILISED LAUSED

Järg
Peatükk
3.1. Matemaatilised laused
3.2. Teoreem
3.3. Teoreemi eeldus ja väide
3.4. Õpime tõestama
3.5. Vastu­väiteline tõestus­viis*
3.6. Enese­kontrolliks

4. KAHE SIRGE LÕIKAMINE SIRGEGA. TRAPETS

Järg
Peatükk
4.1. Kahe sirge lõikamine sirgega
4.2. Kahe sirge paralleelsuse tunnused
4.3. Kordamiseks
4.4. Kolm­nurga sise­nurkade summa
4.5. Kolm­nurga kesk­lõik
4.6. Trapets
4.7. Trapetsi pindala
4.8. Trapetsi kesk­lõik
4.9. Kolm­nurga mediaanid
4.10. Kordamiseks
4.11. Enese­kontrolliks

5. KUJUNDITE SARNANSUS

Järg
Peatükk
5.1. Kujundite sarnasus
5.2. Võrdelised lõigud
5.3. Kiirte­teoreem
5.4. Sarnased kolm­nurgad
5.5. Kolm­nurkade sarnasuse tunnused
5.6. Sarnasusest üldisemalt. Hulk­nurkade sarnasus
5.7. Sarnaste hulk­nurkade ümber­mõõdud
5.8. Sarnaste hulk­nurkade pindalad
5.9. Pikkuste kaudne mõõtmine
5.10. Maa-alade plaanistamine
5.11. Enese­kontrolliks

6. RINGJOON

Järg
Peatükk
6.1. Ringjoon
6.2. Piirde­nurk
6.3. Thalese teoreem
6.4. Ring­joone puutuja
6.5. Kas on olemas kolm­nurga kõiki tippe läbiv ring­joon?
6.6. Kas on olemas kolm­nurga kõiki külgi puutuv ring­joon?
6.7. Korra­pärane hulk­nurk
6.8. Korra­pärase hulk­nurga ümber- ja sise­ringjoon
6.9. Korra­pärase hulk­nurga ümber­mõõt ja pindala
6.10. Enese­kontrolliks

7. ÜLDISEKS KORDAMISEKS

Järg
Peatükk
7.1. Arvutamine
7.2. Tehted üks- ja hulk­liikmetega
7.3. Võrrandid
7.4. Geomeetrilised kujundid
7.5. Nuputamiseks

8. Lisad

Järg
Peatükk
8.1. Mõisted
Palun oota