Õppekomplekt (Bioloogia 7. kl)

Bioloogia 7. klassile 2023

Autorid
Külli Relve, Anne Kirk, Arvo Tuvikene, Piret Pappel, Eve Mägi, Aime Randveer, Ülle Kollist
Ülesannetekogu autorid
Külli Relve, Edith Maasik, Helle Järvalt, Aiki Jõgeva, Merike Kilk, Heidi Kukk
Väljaandja
Avita

1. Bioloogia uurimisvaldkond

Järg
Peatükk
1.1. Mis on teadus?
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Bioloogia kui teadus
1.3. Mis on elu ja kuidas see avaldub eri organismi­rühmadel?
1.4. Miks ja kuidas jaotatakse organisme?
1.5. Mõtle ja tegutse
1.6. Kordamisülesanded ja kontrolltöö
1.7. Õpitulemused

2. Selgroogsete tunnused ja evolutsioon

Järg
Peatükk
2.1. Selgroogsed ja selgrootud loomad
2.2. Meeled on aknaks maailma
2.3. Kalad on kohastunud eluks vees
2.4. Mille järgi tunned kahepaikset?
2.5. Kas kõik roomajad roomavad?
2.6. Mõtle ja tegutse
2.7. Kordamisülesanded ja kontrolltöö
2.8. Linnud on kohastunud lendama
2.9. Miks on imetajad karvased?
2.10. Selgroogsete põlvnemine
2.11. Selgroogsed on osa loodusest
2.12. Kuidas inimene sõltub loomadest?
2.13. Selgroogsete ohustatus ja kaitse
2.14. Näiteid kaitsealustest liikidest
2.15. Mõtle ja tegutse
2.16. Kordamisülesanded ja kontrolltöö
2.17. Õpitulemused

3. Selgroogsete aine- ja energiavahetus

Järg
Peatükk
3.1. Mis on aine- ja energia­vahetus?
3.2. Mida keegi sööb?
3.3. Kuidas loomad hingavad?
3.4. Miks peab veri ringlema?
3.5. Miks on hea, kui keha on soe?
3.6. Kuidas rasked ajad üle elatakse?
3.7. Mõtle ja tegutse
3.8. Kordamisülesanded ja kontrolltöö
3.9. Õpitulemused

4. Selgroogsete paljunemine ja areng

Järg
Peatükk
4.1. Kuidas selgroogsed paljunevad?
4.2. Mis saab viljastatud munarakust?
4.3. Otsene ja moondega areng
4.4. Kes hoolitsevad järglaste eest?
4.5. Mõtle ja tegutse
4.6. Kordamisülesanded ja kontrolltöö
4.7. Õpitulemused

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Selgroogsete loomade tunnused
5.2. Mikroskoobi osad ja preparaadi valmistamine
5.3. Loodus­teaduslik uurimis­meetod
5.4. Kokkuvõttev kontrolltöö
5.5. Impressum

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
6.2. Sõnaseletused
Palun oota