Õppekomplekt (Inimeseõpetus 7. kl)

Inimeseõpetus 7. klassile. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
Ülesannetekogu autorid
Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 61 peatükki ning 423 ülesannet, millest 291 on õpikus ja 132 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
 • Ülesannetekogu autorid
  Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
 • Aine
  Inimeseõpetus
 • Klass
  7. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010, Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Alustame!

Järg
Peatükk
1.1. Saame õpikuga tuttavaks!
1.2. Rõõm taas kohtuda

2. Mina ise

Järg
Peatükk
2.1. Mina-pilt
2.2. Mina olen eriline
2.3. Iseloomu­jooned
2.4. Kas teistest võib erineda?
2.5. Enesehinnang
2.6. Mis mõjutab enese­hinnangut?

3. Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega

Järg
Peatükk
3.1. Mida arvad sina?
3.2. Tunnen oma tundeid
3.3. Mis on tüli?
3.4. Rohkem suhtlemist!
3.5. Suhtlemis­viisid
3.6. Mida teha tüliga?
3.7. Mina-sõnum
3.8. Planeerime pidu

4. Seksuaalsus ja lähedus

Järg
Peatükk
4.1. Armumine
4.2. Mida hindan kaaslases?
4.3. Kutse esitamine ja vastamine
4.4. Vastamine ebameeldivale kutsele
4.5. Küsin ja saan nõu

5. Minu tervis

Järg
Peatükk
5.1. Millest tervis sõltub?
5.2. Toidust saad energiat
5.3. Toidukorrad
5.4. Analüüsime toitumist
5.5. Kehaline aktiivsus
5.6. Sportimine
5.7. Sportimine kodukohas
5.8. Nakkus­haigused
5.9. Hingamisteede viirushaigused
5.10. HIV ja AIDS. Mis need on?
5.11. Kuidas hoiduda nakkus-haigustest?
5.12. Arsti juures
5.13. Ravimtaimed ja rahvameditsiin
5.14. Ütlen EI! uimastitele!

6. Töö ja raha

Järg
Peatükk
6.1. Töö
6.2. Miks inimesed töötavad?
6.3. Alaealiste töö
6.4. Pere raha-asjad
6.5. Eelarve

7. Arukas tarbimine

Järg
Peatükk
7.1. Reklaam
7.2. Jäätmed ja nende taas­kasutamine
7.3. Jäätmete sorteerimine

8. Teave ja infovahetus

Järg
Peatükk
8.1. Teadete edastamine tänapäeval ja minevikus
8.2. Kiri
8.3. Postiga saatmine
8.4. Nutikas telefon
8.5. Tutvumine internetis
8.6. Turvaliselt internetis
8.7. Pöördumine politseisse
8.8. Isikut tõendav dokument

9. Kodu ja kodukoht

Järg
Peatükk
9.1. Eestimaal elavad rahvused
9.2. Rahvus ja kombed
9.3. Vaatamis­väärsused minu kodukohas
9.4. Reisimine
9.5. Minu vaba aeg
9.6. Oma tuba, oma luba
9.7. Tuba korda!

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Mõisted
10.2. Impressum
10.3. Metoodilised juhised õppevara kasutamiseks (print-pdf)
Palun oota