Õppekomplekt (Bioloogia gümn, I)

Bioloogia gümnaasiumile I. Rakud ja organismid

Autorid
Antero Tenhunen, Elmar Hain, Juha Venäläinen, Marja Tihtarinen-Ulmanen, Mervi Holopainen, Panu Sotkas, Päivi Happonen, Kai Haldre
Ülesannetekogu autorid
Tuul Sepp, Elen Kontkar, Marju Männiste, Helle Järvalt, Kadri Mettis, Siret Pung
Väljaandja
Avita

1. Bioloogia on elu uuriv teadus

Järg
Peatükk
1.1. Elu tunnused
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Eluslooduse organi­seerituse tasemed
1.3. Kuidas uuritakse loodust?
1.4. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

2. Organismide koostis

Järg
Peatükk
2.1. Millest organismid koosnevad?
2.2. Vesi on elu alus
2.3. Süsivesikud on organismi ehitusmaterjal ja kütus
2.4. Energia­varuks ja ehitus­materjaliks on ka lipiidid
2.5. Valgud koosnevad amino­hapetest
2.6. Valgud osalevad kõikides rakus toimuvates protsessides
2.7. Nukleiin­hapetes on raku elutegevuse juhised
2.8. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

3. Eukarüootsed rakud

Järg
Peatükk
3.1. Kõik organismid koosnevad rakkudest
3.2. Kõiki rakke ümbritseb raku­membraan
3.3. Raku­organellid tagavad raku elutegevuse
3.4. Rakkude ehitusest sõltub nende elutegevus
3.5. Taimerakk erineb loomarakust
3.6. Seeneraku ehitus ja talitlus
3.7. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

4. Organismide areng

Järg
Peatükk
4.1. Rakutsükkel ja rakkude mitootiline jagunemine
4.2. Meioos võimaldab suguliselt sigida
4.3. Sugurakkude moodustumine inimesel
4.4. Järglaste saamine on bioloogiline elu eesmärk
4.5. Viljastunud munarakust sünnituseni
4.6. Sugulisel teel levivate nakkuste ja soovimatu raseduse vältimine
4.7. Selgroogsete loomade lootejärgsed arenguetapid ja inimese vananemine
4.8. Kordamis­ülesanded ja kontrolltöö

5. Praktilised tööd

Järg
Peatükk
5.1. Teaduslik uurimismeetod
5.2. Vesinik­peroksiidi kont­sentratsi­ooni mõju katalaasi reaktsiooni­­kiirusele
5.3. Taime- ja loomarakud ning koed
5.4. Inimese loote areng

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Suurusjärgud paika
6.2. Katse planeerimine, andmete kogumine ja analüüs
6.3. Rasestumis­vastaste vahendite võrdlus
6.4. Impressum

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
7.2. Sõnaseletused
Palun oota