Matemaatika 8. klassile

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Hulkliikmed

Järg
Peatükk
1.1. Hulkliikmed. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
1.2. Hulkliikmete korrutamine ja jagamine üksliikmega
1.3. Hulkliikmete tegurdamine. Sulgude ette toomine
1.4. Hulkliikmete korrutamine
1.5. Hulkliikmete tegurdamine. Rühmitamisvõte
1.6. Ruutude vahe valem
1.7. Kaksliikme ruut

2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

Järg
Peatükk
2.1. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteem
2.3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteem ja selle graafiline lahendamine
2.4. Lahendid puuduvad või lõpmatult palju lahendeid
2.5. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteemi lahendamine liitmisvõttega
2.6. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi­süsteemi lahendamine asendusvõttega
2.7. Tekstülesannete lahendamine lineaarvõrrandi­süsteemi abil

3. Geomeetria. Paralleelsed ja lõikuvad sirged

Järg
Peatükk
3.1. Defineerimine ja algmõisted
3.2. Teoreem ja aksioom. Eeldus ja väide
3.3. Sirgete lõikumine ja paralleelsus
3.4. Kahe sirge lõikamine kolmandaga
3.5. Sirgete paralleelsuse tunnused

4. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
4.1. Kolmnurk, ristkülik, rööpkülik, ring
4.2. Kolmnurga sisenurkade summa ja kolmnurga välisnurk
4.3. Kolmnurga mediaanid
4.4. Ringjoone kaar, kesknurk, piirdenurk
4.5. Ringjoone puutuja
4.6. Kolmnurga ümberringjoon
4.7. Kolmnurga siseringjoon
4.8. Korrapärase hulknurga ümber- ja siseringjoon
4.9. Trapets
4.10. Trapetsi pindala
4.11. Kesklõik

5. Hulknurkade sarnasus

Järg
Peatükk
5.1. Võrdelised lõigud. Kiirteteoreem
5.2. Sarnased hulknurgad
5.3. Kolmnurkade sarnasuse tunnused
5.4. Sarnaste hulknurkade ümbermõõt ja pindala
5.5. Pikkuste kaudne mõõtmine
5.6. Maa-ala plaanistamine

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
6.2. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota