Matemaatika õpik 8. klassile

Õpiku autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen,
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 37 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 175 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen,
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  8.
 • Kirjastus
  Avita
 • või loo konto

1. Hulkliikmed

Järg
Peatükk
1.1. Hulkliikmed. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
1.2. Hulkliikmete korrutamine ja jagamine üksliikmega
1.3. Hulkliikmete tegurdamine. Sulgude ettetoomine
1.4. Hulkliikmete korrutamine
1.5. Hulkliikmete tegurdamine. Rühmitamisvõte
1.6. Ruutude vahe valem
1.7. Kaksliikme ruut

2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

Järg
Peatükk
2.1. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteem
2.3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem ja selle graafiline lahendamine
2.4. Lahendid puuduvad või lõpmatult palju lahendeid
2.5. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine liitmisvõttega
2.6. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega
2.7. Tekstülesannete lahendamine lineaarvõrrandisüsteemi abil

3. Geomeetria. Paralleelsed ja lõikuvad sirged

Järg
Peatükk
3.1. Defineerimine ja algmõisted
3.2. Teoreem ja aksioom. Eeldus ja väide
3.3. Sirgete lõikumine ja paralleelsus
3.4. Kahe sirge lõikamine kolmandaga
3.5. Sirgete paralleelsuse tunnused

4. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
4.1. Kolmnurk, ristkülik, rööpkülik, ring
4.2. Kolmnurga sisenurkade summa ja kolmnurga välisnurk
4.3. Kolmnurga mediaanid
4.4. Ringjoone kaar, kesknurk, piirdenurk
4.5. Ringjoone puutuja
4.6. Kolmnurga ümberringjoon
4.7. Kolmnurga siseringjoon
4.8. Korrapärase hulknurga ümber- ja siseringjoon
4.9. Trapets
4.10. Trapetsi pindala
4.11. Kesklõik

5. Hulknurkade sarnasus

Järg
Peatükk
5.1. Võrdelised lõigud. Kiirteteoreem
5.2. Sarnased hulknurgad
5.3. Kolmnurkade sarnasuse tunnused
5.4. Sarnaste hulknurkade ümbermõõt ja pindala
5.5. Pikkuste kaudne mõõtmine
5.6. Maa-ala plaanistamine

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota