Peatükk 3.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Tervis – mis see on?

Arutle

 • Miks räägitakse palju tervisest?
 • Kas saab ilma terviseta olla?
 • Mis avaldab tervisele mõju?

1. Mis on tervis?

Tervis

2. Tervise erinevad tahud

Küsimusele "mis on tervis?" ei ole olemas ühte õiget vastust.

Tavaliselt kirjeldatakse tervist kui haiguste puudumist, aga nii lihtne see siiski ei ole.

Tervis on inimese heaoluseisund, millel on erinevad tahud. Need on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Erinevad tahud on omavahel väga tihedalt seotud.

Tervis tähendab nii füüsilist, vaimset kui sotsiaalset heaolu.
Füüsiline tervis on hehaga seotud heaolu.
Sotsiaalne tervis on suhetega seotud heaolu.
Vaimne tervis on mõtlemise ja tunnetega seotud heaolu.

Füüsiline tervis on seotud meie keha heaoluga, mille puhul:

 • organism toimib hästi,
 • puuduvad haigusnähud,
 • inimesel on piisavalt jõudu oma igapäeva-toimetusteks.

Tervise erinevad tahud on omavahel tihedalt seotud. Oluline on nii füüsiline, vaimne kui ka sotsiaalne tervis.

Tervel inimesel on piisavalt energiat, ta on heas tujus, suudab vastavalt võimetele õppida ning olla hea kaaslane.

Vaimne tervis on meie mõtete, meelte, tunnete ehk emotsioonide heaoluseisund, mille puhul inimene:

 • mõtleb positiivselt,
 • tunnetab oma võimeid,
 • suudab tulla toime igapäevase stressiga,
 • suudab õppida ja töötada tulemuslikult.

Sotsiaalne tervis on suhetega seotud heaoluseisund. Inimesel on siis head suhted kodustega, sõpradega, samuti võõraste inimestega.

Inimese kõik tervise aspektid on omavahel seotud. Häire ühes osas mõjutab teisi. Näiteks, kui inimesel on hambavalu, siis ta tunneb end halvasti. Kuna ta tunneb end halvasti, siis ta võib minna kergesti tülli kodustega. Tüli omakorda mõjutab meeleolu, keskendumisvõimet ja und.

Alati pole lihtne aru saada, mis on tervisega seotud häire tegelik põhjus. Kõhuvalu võib olla tingitud riknenud toidu söömisest, ülemäärasest stressist või tülist kaaslastega.

 • Füüsiline tervis
 • Vaimne tervis
 • Sotsiaalne tervis

minu keha

minu mõtted, meeled ja tunded

minu suhted teistega

3. Tervist mõjutavad tegurid

Loe, mida tähendavad järgnevad tervist mõjutavad tegurid.

eluviis

keskkond

pärilikkus

tervishoiusüsteem

Arutle

 • Kuidas need tegurid inimese tervist mõjutavad?
 • tervishoiusüsteem
 • keskkond
 • pärilikkus
 • eluviis

Tervist ei mõjuta ainult eluviis, vaid ka elukeskkond, pärilikkus ja tervishoiusüsteem.

4. Tervist tugevdavad tegurid

Teadmised tervisest ja tervise-riskidest aitavad teha tervist toetavaid otsuseid. Teadlikkus aitab hoiduda haigustest, üleväsimusest, vigastustest ja teistest tervisekahjustustest.

Tarkade valikute põhjal kujuneb välja tervislik eluviis

Tervist mõjutab kõige enam eluviis. Tervislik eluviis koosneb harjumustest, mis aitavad hoida ja tugevdada tervist.

Selgita, mida tähendavad skeemil olevad märksõnad.

 • Liiguta ennast iga päev! Aktiivne liikumine mõjutab tundeid ning tahet tegutseda.
 • Maga piisavalt! Aju ja keha taastuvad magamise ajal.
 • Toitu mitmekesiselt! Söö erinevaid toite ning söö regulaarselt.
 • Viibi värskes õhus! Värkes õhus viibimiine parandab hapniku taset veres.
 • Hoidu uimastitest! Uimastid tekitavad sõltuvust ja nõrgestavad immuunsüsteemi.
 • Arenda oma oskust lahendada probleeme ja teha otsuseid. Paremad oskused aitavad edukamalt stressiga toime tulla.
 • Mõtle positiivselt! Positiivne mõtlemine suurendab sinu toimetulekut elus ettetulevate raskustega.
 • Hoia suhteid lähedastega! Toetavad ja usalduslikud suhted annavad hea tuju.

Mida peaksid rohkem tegema? Kirjuta.

 • Aktiivne liikumine mõjutab tundeid ning tahet tegutseda.
 • Piisav uni ja puhkamine annavad energiat päevaste toimetustega hästi hakkama saada.
 • Tervislik toitumine annab kehale vajalikku energiat.

Järgnevates tundides käsitleme kõiki neid teemasid täpsemalt.

Kokkuvõtteks

Toidu valikul lähtun põhimõttest, et .

Liigun aktiivselt .

Töö ja puhkuse tasakaalustamiseks .

Pesen end ja vahetan riideid .

Hoidun .

Käitun enese ja teiste suhtes .

Palun oota