Peatükk 4.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Riskikäitumine – mis see on?

Arutle

 • Kuidas mõistad sõnu „risk“ ja „riskantne“?
 • Too näide mõnest riskantsest olukorrast.
 • Mida tähendab riski-käitumine?
 • Mis võib olla riski-käitumise põhjuseks? Too näiteid.
 • Mis võib olla riski-käitumise tagajärjeks? Too näiteid.

1. Riskikäitumine

Riskikäitumine on käitumine, mis paneb ohtu sinu või kellegi teise heaolu, elu ja tervise. Sageli on riskikäitumise põhjuseks hulljulgus ja teadmatus. See tähendab, et inimene võtab suuremaid riske kui see mõistlik on. Riskikäitumisele on omane korduvus, iga riski võtmine ei ole riskikäitumine.

Riskikäitumine võib olla käitumine, mis mõjutab otseselt inimese enda tervist. Inimese tervisele võib olla ohtlik näiteks vähene liikumine, ebatervislik toitumine, alkoholi ja tubaka-toodete ja teiste uimastite tarvitamine, ebaturvaline seksuaalkäitumine.

Risk on oht või kahju, mis võib tekkida mingi tegevuse käigus. Riskikäitumine on selline käitumine, mis paneb ohtu sinu või kellegi teise heaolu, elu ja tervise.

Riskikäitumine võib olla käitumine, mis ei lähe kokku ühiskonnas kokku lepitud reeglitega. Näiteks kaklemine, kiusamine, varastamine, lõhkumine, liikluses kiiruse ületamine, rattaga sõitmine ilma kiivrita, pimedal ajal helkurita liikumine.

2018. aastal uppus Eestis 43 inimest. Nendest üle poole olid eelnevalt alkoholi tarvitanud.
2018. aastal oli liikluses 1469 õnnetust. Õnnetustes sai surma 67 inimest, viga sai 1832 inimest. Õnnetustest sai kannatada peaaegu 500 noort inimest.
Internetisuhtlus toob kaasa erinevaid kogemusi, lisaks positiivsetele ka negatiivseid. Nii näiteks on 23% küsitluses osalenud lastest viimase 12 kuu jooksul kogenud kiusamist, neist 67% on kiusamist kogenud just võrgumaailmas.

Viimastel aastatel on eriti oluliseks muutunud teema riskikäitumine internetis. Ohud internetis ei mõjuta enamasti otseselt inimese füüsilist tervist. Ohud internetis mõjutavad sageli inimese vaimset tervist – heaolu ja turvatunnet.

Riskikäitumine mõjutab alati ka ümbritsevaid inimesi (nt perekonda, sõpru, naabreid, kooli- ja trennikaaslaseid). Näiteks kui noor tarvitab alkoholi, siis põhjustab see probleeme vanematele (nt trahv korra rikkumise eest, vestlused politseis).

Riskikäitumine

2. Riskikäitumise mõju

Rühma-arutelus on parem mõista ebaturvalise käitumise mõjusid.

Põhjus (mis eesmärgil nii käitutakse?)

Riski-käitumine

Tagajärg (keda ja kuidas see mõjutab?)

Ilma kiivrita sõitmine

Suitsetamine

Autot juhtides telefoni kasutamine

Ühekülgne söömine

Ilma kondoomita seksimine

Kaklemine

Jagunege rühmadesse. Valige teema ja koostage sel teemal plakat. 

 • Teemad: ebatervislik toitumine, ebaturvaline seks, ebaturvaline käitumine liikluses, riskid internetis.
 • Plakatile too näiteid valitud teema kohta. Arulte, keda see võib mõjutada ja kuidas see võib tervist mõjutada.
 • Esitlege tulemust klassikaaslastele.

Kokkuvõtteks

   • arvestan ohuga
   • väldin riske
   • märkan ohtu
   • arvestan ka teistega
   • võtan riske
   • arvestan ainult endaga
   • trotsin ohtu
   • eiran reegleid
   • käitun vastutustundlikult
   • tunnen oma võimeid
   • järgin reegleid
   • ei tunne oma võimeid
   • ei märka ohtu
   • käitun vastutustundetult
   Palun oota