Peatükk 7.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Inimesed ja asjad

Arutle

 • Mida inimene oma elus vajab?
 • Kujutle ennast üksikule saarele. Millest sa puudust tunneksid?
 • Kas inimesed saaksid hakkama ilma teiste inimesteta?

1. Inimesed

Inimesed on läbi aegade ikka koos elanud. Inimene saab küll mõnda aega üksi hakkama, kuid mitte väga kaua.

Koos elades tunneb inimene ennast turvaliselt. Inimeste jaoks on oluline suhtlemine ja kuulumine mingisse rühma. Turvatunnet tekitab ka teadmine, et saad alati vajadusel kedagi appi kutsuda.

Inimesed vajavad elamiseks veel midagi peale teiste inimeste. Osad nendest asjadest on elamiseks häda-vajalikud, teised asjad teevad elamise lihtsalt mugavamaks.

Inimesed vajavad enda ümber teisi inimesi. Üksi hakkama ei saa

2. Eluks vajalikud asjad

Maailmas on väga palju asju, kõike ei ole sul tegelikult vaja.

saan
tasuta

saan
raha
eest

Arutle

 • Kust saab tasuta asju?
 • Kust tasuta asjad tegelikult tulevad?
 • Kuidas need asjad tasuta on?

3. Mis on sinu jaoks oluline?

1. 1944. aastal jätsid tuhanded eestlased oma kodud maha ja põgenesid üle mere Rootsi. Nad kartsid, et neid saadetakse Venemaale Siberisse vangilaagritesse. Kodust lahkudes sai igaüks kaasa võtta väga vähe asju.

 • Kujutle, et sina peaksid ootamatult kodust lahkuma.
 • Mida sa kaasa võtaksid? Pane kirja kümme asja või inimest, kelle sa kaasa võtad.

2. Inimesed jõudsid oma asjadega mere äärde. Paatidesse tahtis korraga pääseda väga palju inimesi. Inimesed pidid osa kaasavõetud asjadest maha jätma, et kõik paatidesse mahuksid.

 • Vaata oma koostatud nimekirja.
 • Tõmba sealt maha/kustuta kolm asja. Neid sa kaasa võtta ei saa.

3. Keset tormist Läänemerd ütles kapten: „Vesi hakkab paati tulema. Peame paadi kergemaks saama. Osa asju tuleb üle parda visata.“

 • Vaata oma koostatud nimekirja.
 • Tõmba sealt maha/kustuta veel kolm vähemolulist asja.

4. Rootsis võeti eestlased hästi vastu. Siiski tuli sealgi osadest asjadest loobuda, et kiiremini maale pääseda.

 • Vaata oma koostatud nimekirja.
 • Tõmba sealt maha/kustuta veel kaks asja.

Nüüd on sulle jäänud vaid kaks olulist asja.

Meie väljarändajad olid nüüd võõral maal. Selleks, et Rootsis kiiremini elupaika saada, pidid nad loobuma veel ühest vajalikust asjast. See lubati hiljem tagasi anda.

 • Vaata üle oma viimased asjad ja otsusta, millest loobud.
 • Nüüd on sul järel sinu arvates kõige tähtsam ja olulisem. Mis see on? 
 • Miks sa just selle ühe asja otsustasid endale alles jätta?
 • Kas ilma selleta on võimalik elada?
Teise maailmasõja ajal pidid tuhanded eestlased ootamatult kodust lahkuma.
Sõdade eest põgenevad inimesed oma kodudest ka tänapäeval.

Kokkuvõtteks

Arutle

 • Milliseid asju inimesed elamiseks vajavad? 
 • Milliseid asju inimesed vajavad, et mugavalt elada?
 • Milliste asjadeta inimesed tegelikult elada saavad?
Palun oota