Ühetehtelised avaldised (19–30)

19. Lahenda ülesanded.

1. Tegurid on 7 ja 8. Leia korrutis.

   = 

2. Jagatav on 45, jagaja on 9. Leia jagatis.

   = 

20. Võrdle (>, <, =).

  3 ∙ 7  16 : 2

64 : 8  48 : 6

  4 ∙ 0  42 : 7

    5 ∙ 1  45 : 9

  6 ∙ 4  3 ∙ 8

63 : 9  7 ∙ 0

21.–22. Lahenda ülesanded.

Söögi-riistade komplektis oli 6 nuga ja 6 kahvlit. Ema ostis kaks komplekti söögi-riistu.

Mitu nuga ja kahvlit ema ostis? 

Vastus: 

Mitu nuga ja kahvlit oli kokku?

Vastus: 

Vana-isa on 72 aastane. Mart on temast 9 korda noorem. Vana-ema on Mardist 8 korda vanem. Kui vana on Mardi vana-ema?

Vastus: 

23. Kirjuta nädala-päevade nimetused õiges järje-korras.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3 nädalas:    = 

5 nädalas:    = 

7 nädalas:    = 

10 nädalas:    = 

24. Lahenda ülesanne.

Kersti luges raamatust ühe päevaga 9 lehe-külge. Mitu lehe-külge luges ta kolme päevaga?

Vastus: 

Viie päevaga?

Vastus: 

Nädalaga?

Vastus: 

25. Koosta avaldised.

2 · 6

 · 

 · 3   

 · 

   2 · 

 · 

 · 4   

 · 

   3 · 

 · 

 · 6   

 · 

   9 · 

 · 

 · 6   

 · 

26. Lahenda ülesanne.

Ema ostis toidu-poest 15 mandariini. Õunu ostis ta 13 võrra vähem kui mandariine. Apelsine ostis ema õuntest 2 korda rohkem. Mitu apelsini ostis ema?

Vastus: 

27. Märgi arvud, mis

 • 9
 • 21
 • 16
 • 23
 • 15
 • 12
 • 30
 • 28
 • 6
 • 16
 • 18
 • 30
 • 38
 • 42
 • 56
 • 54
 • 18
 • 40
 • 32
 • 58
 • 64
 • 80
 • 54
 • 72

28. Täida tabel.

Tegur

6

5

7

4

8

Tegur

2

6

9

10

7

0

Korrutis

30

36

28

90

56

29. Koosta antud arvudega neli avaldist. Arvuta.

8 · 6 = 

   = 

   = 

   = 

9 · 7 = 

   = 

   = 

   = 

30. Lahenda ülesanne.

Isa puhkas suvel 3 nädalat. Ema puhkus oli 3 korda pikem. Mitu nädalat ema suvel puhkas?

Vastus: 

Mitu päeva ema puhkas?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota