Peatükk 1.4 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Mitmetehtelised avaldised I (31–36)

Pane tähele

Enne korrutan või jagan, siis liidan või lahutan.

31. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

3 ∙ 8 + 53 = 

1) 

2) 

58 – 9 ∙ 3 = 

1) 

2) 

100 – 8 ∙ 8 = 

1) 

2) 

76 + 4 ∙ 6 = 

1) 

2) 

7 ∙ 7 – 34 = 

1) 

2) 

4 ∙ 9 + 30 = 

1) 

2) 

32. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus. Ühenda paarilised.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
  • 49 – 6 · 3
  • 6 · 4 + 23
  • 22 + 7 · 8
  • 8 · 9 – 41
  • 7 · 9 – 16
  • 5 · 5 + 53

33. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

32 : 8 + 55

49 – 64 : 8

17 + 7 ∙ 8

49 : 7 + 62

59 – 27 : 3

36 + 4 ∙ 6

Märgi saadud vastustega kuvarid.

Üle jäid arvud  ja  . Nende arvude summa on  .

Pane tähele

Kui avaldises on korrutamine ja jagamine, teen tehted esinemise järjekorras.

34. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

72 : 8 ∙ 5 = 

1) 

2) 

63 : 7 ∙ 6 = 

1) 

2) 

4 ∙ 6 : 8 = 

1) 

2) 

6 ∙ 5 : 3 = 

1) 

2) 

42 : 7 ∙ 6 = 

1) 

2) 

45 : 9 ∙ 8 = 

1) 

2) 

35.–36. Lahenda ülesanded.

Neljandas klassis tegi rühma-tööd 24 õpilast. Õpilased olid jaotatud 4 kaupa rühmadesse. Mitu rühma tegi rühma-tööd?

Vastus: Rühma-tööd tegi  rühma.

Tõnu ostis kolm värvi-raamatut. Üks raamat maksis 5 eurot. Kui palju maksis poiss kolme värvi-raamatu eest kokku?

Vastus: Poiss maksis kolme värvi-raamatu eest  eurot.

Tööleht

Palun oota