Täiskümnete korrutamine ja jagamine (93–109)

93. Ühenda avaldis ja vastus.

 •  40 : 2 
 •  90 : 3 
 •  20 · 2 
 • 20
 • 30
 • 40
 • 80 : 4
 • 20 · 3
 • 30 · 3
 • 20
 • 60
 • 90
 • 60 : 2
 • 50 · 2
 • 80 : 2
 • 30
 • 100
 • 40

94. Suurenda arve 2 korda.

   = 

   = 

   = 

   = 

95. Vähenda arve 2 korda.

   = 

   = 

   = 

   = 

96. Koosta avaldis. Arvuta vihikus.

1. Tegurid on 2 ja 40. Leia korrutis.

Vastus: 

2. Jagatav on 60, jagaja on 2. Leia jagatis.

Vastus: 

97. Arvuta vihikus.

 

Kui palju maksavad kokku?

2 selja-kotti ja vihma-vari:

3 raha-kotti ja vihma-vari:

2 käe-kotti ja raha-kott:

2 selja-kotti ja raha-kott:

Annikal on 100 eurot.

Kui palju raha jääb tal alles?

 

 

 

 

98. Leia puuduvad arvud.

99. Märgi arvud, mis

 • 5
 • 20
 • 50
 • 33
 • 40
 • 60
 • 30
 • 80
 • 6
 • 60
 • 80
 • 30
 • 40
 • 32
 • 90
 • 50
 • 7
 • 40
 • 30
 • 20
 • 70
 • 80
 • 54
 • 90

100. Arvuta. Ühenda paarilised.

 • 68 – 80 : 2
 • 25 + 2 ∙ 30
 • 90 : 3 + 27
 • 88 – 3 ∙ 20
 • 40 : 2 + 65
 • 3 ∙ 30 – 33

101. Lahenda ülesanne.

Talunikul oli 80 tibu-poega. Pardi-poegi oli tal neli korda vähem. Mitu linnu-poega oli talunikul kokku?

Vastus: 

102. Koosta avaldised.

2 ∙ 30

3 · 

2 · 

 · 

2 · 

 · 

103. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

3 ∙ 20 + 18 = 

43 + 2 ∙ 20 = 

60 : (40 – 38) = 

(71 – 68) ∙ 30 = 

(32 + 48) : 2 = 

90 : (64 – 55) = 

104. Lahenda ülesanded.

Laeva-reisil käis 20 poissi. Tüdrukuid käis kaks korda rohkem. Mitu last käis reisil kokku?

Vastus: 

Matkal käis 60 poissi. Tüdrukuid osales 2 korda vähem. Mitu last käis matkal kokku?

Vastus: 

105. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

40 : 2 + 39 = 

53 + 60 : 2 = 

3 ∙ (12 + 8) = 

(43 + 47) : 3 = 

(51 – 49) ∙ 40 = 

7 ∙ (76 – 66) = 

 • 70
 • 59
 • 30
 • 90
 • 60
 • 83
 • 40
 • 80

Üle jäid arvud  ja  .

Nende arvude vahe on 

106. Arvuta.

107. Lahenda ülesanded.

Vana-vanaema on 90-aastane. Ema on temast 3 korda noorem. Kui vana on ema?

Vastus: 

Isa on 30-aastane. Vana-isa on temast 2 korda vanem. Kui vana on vana-isa?

Vastus: 

108. Kontrolli. Arvuta vihikus. Märgi valed vastused.

 • 60 : 3 + 28 = 58
 • (77 – 17) : 2 = 30
 • 88 – 2 ∙ 40 = 18
 • 4 ∙ (99 – 79) = 82
 • (9 + 81) : 3 = 60
 • 2 ∙ (26 + 14) = 40

109. Täienda skeemi. Lahenda ülesanne.

Kerli on 20-aastane. Isa on temast 3 korda vanem. Ema on isast 10 aasta võrra noorem. Kui vanad on Kerli vanemad?

Mitu aastat on vanemate vanuste vahe?

Vanuste vahe on 

Tööleht

Palun oota