Terve on jaotatud neljaks võrdseks osaks (150–153)

150. Vaata joonist. Täida lünk.

Kujund on jaotatud  võrdseks osaks.

Värvitud osa on  1 4 (üks neljandik) kujundist.

Pane tähele

151. Lohista murdarv õige kujundi juurde.

152. Täida pildi põhjal lüngad.

Hulk on jaotatud  võrdseks osaks. 

 : 4 = 

1 4  arvust  on  .

Hulk on jaotatud  võrdseks osaks. 

 : 4 = 

1 4  arvust  on  .

153. Jaga pliiatsid Anneli, Aili, Anu ja Annika vahel võrdselt.

 : 4 = 

1 4  arvust  on  .

Tööleht

Palun oota