Terve on jaotatud viieks võrdseks osaks (154–157)

154. Vaata joonist. Täida lünk.

Kujund on jaotatud  võrdseks osaks.

Värvitud osa on  1 5  (üks viiendik) kujundist.

Pane tähele

155. Lohista murdarv õige kujundi juurde.

156. Ümbritse terve joonega. Värvi nõutud osa.

157. Lahenda pildi põhjal ülesanded.

  

  

 : 4 = 

1 4  arvust  on  .

  

  

 : 5 = 

1 5  arvust  on  .

Tööleht

Palun oota