Numeratsioon (158–166)

158. Kirjuta puuduvad arvud.

26

31

44

41

58

62

93

88

159. Kirjuta eelnev ja järgnev arv.

160. Järjesta arvud kasvavas järjekorras.

 • 49
 • 84
 • 60
 • 91
 • 35
 • 27
 • 75
 • 44
 • 89
 • 10
 • 50
 • 66
 • 56
 • 99
 • 39

Kirjuta arvule 38 viis järgnevat arvu.

161. Järjesta arvud kahanevas järjekorras.

 • 74
 • 44
 • 65
 • 8
 • 81
 • 64
 • 20
 • 46
 • 15
 • 83
 • 75
 • 50
 • 57
 • 17
 • 77

Kirjuta arvule 61 kolm eelnevat arvu.

162. Kirjuta arvud, milles on:

3 kümnelist 4 ühelist

8 kümnelist 0 ühelist

 

5 kümnelist 0 ühelist

7 kümnelist 3 ühelist

 

9 ühelist

10 ühelist

163. Täida tabel.

Arv

K

Ü

13

67

50

  8

44

Arv

K

Ü

2

5

7

0

3

4

7

6

164. Sobita rahad kotikestesse.

 • 19
 • 34
 • 43
 • 51
 • 27

 

165. Kirjuta arvud kümneliste ja üheliste summana.

166. Võrdle arve (<, >, =).

19  91

76  36

78  87

40  47

84  67

62  20

79  79

16  46

83  39

Tööleht

Palun oota