Järgarvud ja Rooma numbrid (167–169)

167. Kirjuta kuu-päevad. Loe.

Täna on (mitmes? .

Eile oli  .

Homme on  .

Nädala pärast on  .

168. Täienda saali-plaani iste-kohtade numbritega.

Maris istus teatris 6. reas 12. kohal.

Temast paremal on  rida,  koht.

Temast vasakul on  rida,  koht.

Tema taga on  rida,  koht.

Tema ees on  rida,  koht.

Temast kolm rida ees-pool on  rida,  koht.

Temast kaks rida taga-pool on  rida,  koht.

169. Loe. Täida lüngad sobivate Rooma numbritega.

Praegu õpid sa  klassis.

Sa oled lõpetanud ,  ja  klassi.

Järgmisel aastal õpid sa  klassis.

Tööleht

Palun oota